Op de A12 bij het knooppunt Gouwe heeft het verkeer vanuit Gouda in de richting van Den Haag te maken met gevaarlijke verkeerssituaties en filevorming rondom het Gouweaquaduct. Daarnaast zijn er in de Zuidplaspolder veel ontwikkelingen gepland.

Onder de naam Parallelstructuur A12 legt de provincie een nieuw stelsel van regionale onderdelen aan. Dé oplossing voor de onveiligheid, opstoppingen en slechte bereikbaarheid bij het knooppunt Gouwe en de omliggende wegen. Hiertoe worden in eerste instantie 2 provinciale wegen met bijbehorende kunstwerken aangelegd, zijnde de Moordrechtboog en de Extra Gouwe Kruising.  De betonnen kunstwerken betreffen o.a.:

1: Onderdoorgang A12
2: Tunnel Zuidelijke dwarsweg
3: Spoorviaduct traject Gouda – Den Haag
4: Spoorviaduct traject Gouda – Alphen aan de Rijn
5: Brug over de Gouwe
6: Onderdoorgang Winterdijk.

 

brug in de parallelstructuur a12 gouda

Zie voor de Beweegbare Brug over de Gouwe (5) deze site: Brug over de Gouwe

 

Vraag van de opdrachtgever

Volledig uitwerken van VO, DO en UO van alle betonnen kunstwerken.

(De stalen beweegbare brug over de Gouwe is ook door Movares uitgewerkt, zie hiervoor de aparte beschrijving op internet)

Heijmans heeft aan Movares gevraagd om het maken van definitief ontwerp van alle betonnen kunstwerken.  Dit betreft het rekentechnisch uitwerken zodat alle hoofdafmetingen en wapening bekend zijn. Het hele ontwerp is verder ook in 3D uitgewerkt met Revit zodat alle disciplines en raakvlakken beheerst zijn.

Het uitvoeringsontwerp is voor het grootste deel door derden uitgewerkt. Movares heeft hiervan de begeleiding en controle uitgevoerd. Een deel van het uitvoeringsontwerp is door Movares zelf uitgevoerd

Uitgevoerde werkzaamheden

Ontwerp in 3D Model onderdoorgang KA.

Parallestructuur A12-Gouda - Movares

Samenwerking

Heijmans wegen t.b.v. afstemming raakvlakken.

Periode2014 - 2015
ArchitectZwarts-Jansma
KlantHeijmans