Op 7 november 2011 openden mevrouw Wilma Mansveld, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Groningen en de heer Ben Voorhorst, operationeel directeur van netbeheerder TenneT, het nieuwe schakelstation Eemshaven Oude Schip en tegelijkertijd de opgewaardeerde 220 kV hoogspanningslijn Vierverlaten – Hessenweg. Onder leiding van TenneT is ruim 3 jaar aan de verzwaring van die 50 jaar oude hoogspanningslijn tussen Groningen en Zwolle gewerkt. Mott Movares (een samenwerkingsverband van Movares Energy met Mott MacDonald uit Engeland) heeft de engineering en de vaktechnische bouwbegeleiding gedaan. Hoofdaannemer Spie heeft het leeuwendeel van het werk uitgevoerd. De mastfunderingen tussen Vierverlaten en Hoogeveen zijn verzwaard door funderingscombinatie Terracon – Fundex VOF. Door vervanging van de bestaande geleiders door zwaardere geleiders is de transportcapaciteit verdubbeld. Alle 275 hoogspanningsmasten met hun funderingen zijn verzwaard. Ondanks de koude winters van 2009 en 2010 en de natte zomer van 2011 is de lijn op tijd klaar. Een prestatie die met name door een goede samenwerking en optimalisaties in ontwerp en uitvoering is bereikt.

De opwaardering van de oude 220 kV hoogspanningslijn is in nauw overleg met alle betrokken partijen uitgevoerd. Mott Movares heeft haar deskundigheid en ervaring vertaald in verbetervoorstellen-op-maat, zoals het toepassen van V-ophanging voor de geleiders. Door het gebruik van gesegmenteerde stalen buispalen kon de verzwaring van de funderingen reeds plaatsvinden vóór de buitendienststelling (VNB) van het betreffende lijndeel. En dankzij conventionele geleiders in plaats van hoge temperatuurgeleiders is een aanzienlijke reductie van de energieverliezen gerealiseerd. TenneT heeft tijdig de landeigenaren en vergunningverlenende instanties geïnformeerd en op de hoogte gehouden. De bouwvergaderingen zijn consequent samen met opdrachtgever TenneT, aannemer Spie (respectievelijk Terracon – Fundex VOF voor de funderingen tussen Vierverlaten en Hoogeveen) en ingenieursbureau Mott Movares gehouden en minutieus en tijdig door Mott Movares genotuleerd. Tijdens deze bouwvergaderingen is veel aandacht besteed aan de omgeving en veiligheid tijdens de bouw (toolboxen). Mede door deze intensieve manier van samenwerken is het aantal klachten gering en zijn er geen noemenswaardige ongelukken gebeurd.

 

Kenmerken van dit project

 
LocatieGroningen
 
Periode2009 - 2011
KlantTenneT

Word jij onze nieuwe collega?