Havenbedrijf Rotterdam N.V. werkt aan de optimalisatie van het gebruik van haar haven voor de binnenvaart. Havenbedrijf Rotterdam N.V. doet dit door het creëren en aanpassen van binnenvaartligplaatsen. Voor de energievoorziening wordt op advies van Movares gebruik gemaakt van de MLOEA regeling: meerdere leveranciers op één aansluiting. Zo kan een elektrische aansluiting multifunctioneel worden gebruikt.

Vraag van de opdrachtgever

De ligplaats bij de ‘Kop van JeWo’ wordt voorzien van een nieuwe openbare afmeerfaciliteit met een loopbrug naar de wal. Daarnaast worden twee bestaande klantsteigers die door een derde partij wordt gebruikt voor het afmeren van kraanschepen verplaatst.

De projectscope omvat in hoofdzaak het aanleggen van binnenvaartligplaatsen. Movares is gevraagd ontwerpen te maken voor zowel de elektrische installaties als voor een huisvuil-inzamelingspunt en een voetpad.

Uitgevoerde werkzaamheden

In bouwteamverband heeft Movares kennis en ervaring ingebracht voor de ontwikkeling van de elektrische installaties en wegen. Hiervoor is een Programma van Eisen en een Definitief Ontwerp opgesteld met bijhorende tekeningen. Daarnaast heeft Movares de coördinatie verzorgd van de realisatie van een nieuwe aansluiting inclusief transformatorruimte op 20kV van de netbeheerder.

Bijzonderheden

Voor de tweezijdig te gebruiken openbare steiger en de twee enkelzijdig te gebruiken klantsteigers was het oorspronkelijke de intentie om twee separate aansluitingen te realiseren. Movares heeft geadviseerd om gebruik te maken van de MLOEA-regeling (meerdere energieleveranciers op een aansluiting). Dankzij MLOEA kunnen nieuwe (en bestaande) aansluitingen multifunctioneel gebruikt worden zonder dat de netbeheerder fysiek nieuwe aansluitingen hoeft aan te brengen. Dit voorkomt onnodige investeringen voor de opdrachtgever en/of private partij.

Innovatief

Vanaf maart 2018 kunnen bedrijven kiezen voor ‘meerdere energieleveranciers op een aansluiting’ (MLOEA). Dit betekent dat er op één grootzakelijke aansluiting meerdere energiecontracten kunnen worden afgesloten met verschillende leveranciers, zonder dat de netbeheerder fysiek een nieuwe aansluiting hoeft aan te leggen. De regeling is ontstaan om het energieverbruik te scheiden van de teruglevering van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen.

Duurzaam

Door het aanbrengen van de elektrische installatie zijn er walstroomvoorzieningen gekomen waarop de binnenvaart kan aansluiten. Dit voorkomt uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof.

LocatieRotterdam
Periode2017 - 2019
KlantHavenbedrijf Rotterdam
Senior Projectleider en teamleider Wegenmarc.kok@movares.nl+31 (0)6 - 10 07 90 63