Ons project

Optimalisatie De Wit-vispassage

Om vismigratie te bevorderen, worden bij veel stuwen en waterkrachtcentrales in Nederland vispassages toegepast. Een veelgebruikt, eenvoudig inpasbaar model is de De Wit-vispassage. Uit praktijkmetingen aan de vissen die de passage in en uit zwemmen blijkt dat een deel van de vissen in de vistrap omdraait. Onze opdrachtgever, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, wilde meer inzicht in wat er nu precies in de vispassage gebeurt. Met het antwoord op die vraag is het mogelijk om de vispassage of vistrap te optimaliseren.

Vraag van de opdrachtgever

Kunnen we meer inzicht krijgen in de werking van de De Wit-vispassage, zodat we de effectiviteit – het percentage vissen dat de vispassage doorzwemt – kunnen verhogen met behulp van ontwerpoptimalisaties?

Samenwerking

Dit project is uitgevoerd in een samenwerking tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Movares.

Uitgevoerde werkzaamheden

Om de klantvraag te beantwoorden heeft Movares de waterstroming in de vispassage in beeld gebracht met behulp van CFD-modellen (Computational Fluid Dynamics). De resultaten van deze simulaties hebben wij gekoppeld aan een visgedragsmodel, zodat we de effectiviteit van de vispassage voor verschillende vissoorten kunnen bepalen.

Vervolgens hebben wij een groot aantal variaties in het ontwerp van de standaard De Wit-vispassage doorgerekend, om inzicht te creëren in de meest effectieve configuratie van de vispassage per vissoort en locatie.

Innovatie een van onze pijlers

Bij dit project is door een slimme koppeling van diverse modellen (stromingsmodellen, gedragsmodellen) een betrouwbare voorspelling te maken van de werking van een vispassage. Met behulp hiervan kan de vispassage worden geoptimaliseerd, en zelfs soortspecifiek worden geoptimaliseerd.

LocatieHouten
Periode2015 - Heden
KlantHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Computational Design

Inzet van softwaretools biedt engineers van Movares de mogelijkheid materiaal in constructies zo efficiënt mogelijk in te zetten; alleen materiaal waar nodig, zeer duurzaam.

Lees verder