De lange bedientijd van de HRMK brug over het Van Harinxmakanaal tussen Leeuwarden en Meppel hindert het toenemende treinverkeer over deze brug. Uit een quick scan door ProRail kwamen diverse mogelijkheden naar voren om de bedientijd te verkorten. Gekozen is voor het op afstand bedienen van de brug. De bediening wordt volledig overgeplaatst naar het Verkeersleidinggebouw in Groningen. Daarnaast wordt een plaatselijke bediening gerealiseerd bij de brug die bestaat uit een stap-voor-stap-bediening, een plaatselijk automatische- en een noodbediening.

Vraag van de opdrachtgever

ProRail heeft Movares gevraagd het Definitief Ontwerp en bestek te maken en te adviseren bij de aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding van de bediening op afstand. Aanvullend hebben we op verzoek van ProRail advieswerkzaamheden uitgevoerd voor het aanpassen van het bewegingswerk en het vervangen van de hefcilinder met bijbehorende unit. Volgens planning worden deze werkzaamheden eind 2016 – begin 2017 uitgevoerd.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft het Definitief Ontwerp en het bestek gemaakt met bijbehorende documenten en tekeningen. Daarnaast hebben we ProRail geassisteerd bij de aanbesteding van het werk en tijdens de realisatie van het project. We hebben onder meer de uitvoeringstekeningen en schema’s functioneel beoordeeld evenals de technische ontwerpen en rapportages van de aannemer. In de uitvoeringsfase hebben we toezicht gehouden op de uitvoerende activiteiten van de gecontracteerde besteksaannemer.

In de opleveringsfase wordt onder leiding van de bouwmanager van ProRail het werk opgenomen en gekeurd, indien van toepassing wordt een lijst van gebreken opgesteld en wordt de financiële afwikkeling van het bestek voorbereid. Daarnaast beoordelen we de revisiedocumenten van de besteksaannemer. Vervolgens verrichten we in de garantie- en onderhoudsperiode – onder leiding van de bouwmanager – een eindopname.

Bij al deze werkzaamheden zijn diverse disciplines van Movares betrokken vanaf RVOI fase 2 tot en met de onderhouds- en garantieperiode: Treinbeveiliging, Telematica, Ondergrondse Infra, Beweegbare bruggen, Bruginstallaties inclusief machine veiligheid, V&G en Vergunningen.

Voor het vervangen het bewegingswerk en de hefcilinder met bijbehorende unit zijn de voorbereidende onderzoeken in april dit jaar afgerond en worden het Definitief Ontwerp en bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen vervaardigd. In een latere fase begeleidt Movares de uitvoeringswerkzaamheden onder leiding van een bouwmanager van ProRail.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

In de nieuwe situatie kan de HRMK brug zowel lokaal als op afstand worden bediend. De afstandsbediening vindt daarbij plaats vanuit het Verkeersleidinggebouw te Groningen. De inrichting van de ‘moderne’ afstandsbediening is uitgevoerd conform het nieuwe ‘Ontwerpvoorschrift kunstwerken, Deel 4 Bewegingswerken voor beweegbare bruggen’, OVS00030-4. Tevens is rekening gehouden met de mogelijkheid om de bediening op afstand in de toekomst te kunnen uitbreiden naar tien bruggen. Op de moderne ‘afstandbedienplaats’ zijn twee bedienstations aangebracht met nieuwe functies. Per bedienstation zijn de volgende functies aanwezig:

  • Bediening van de brug;
  • Informatie verschaffen over de brugbesturing;
  • Intercom functie voor communicatie met de pleziervaart;
  • Omroep voor het toespreken en uitluisteren van de omgeving van de brug;
  • Closed Circuit Television voor zicht op de vaarweg en doorvaart in beide richtingen;
  • Marifoon voor communicatie met de beroepsvaart;
  • Telefonie voor communicatie met ProRail en de schippers.

Het bewegingswerk wordt aangepast en hefinrichting wordt vervangen om te voldoen aan de laatste nieuwe normen.

LocatieLeeuwarden
Periode2013 - 2016
KlantProRail