Ons project

Optimaal asfaltmengsel voor Groot Onderhoud A326

In het project Groot Onderhoud A326 heeft provincie Gelderland de markt uitgedaagd om het ‘optimale’ asfaltmengsel aan te bieden. Niet alleen duurzaam qua materiaalgebruik, maar asfalt dat ook lang meegaat tijdens beheer en onderhoud. Het resultaat: asfaltmengsel met 63% minder CO2-uitstoot, 55% lagere MKI-waarde, 70% hoger PR-gehalte (meer gerecyclede grondstoffen) en 23% hogere Material Circularity Index dan het asfaltmengsel uit het Gelders moederbestek. Movares heeft het innovatieve gunningscriterium ontwikkeld voor dit project.

Levensduur

Het huidige gunningscriterium, de Milieu Kosten Indicator (MKI)-waarde, gaat ervan uit dat elk asfaltmengsel een vaste branche-gemiddelde levensduur heeft, terwijl dat in de praktijk niet zo is. Wanneer bijvoorbeeld een deklaag met branche-gemiddelde levensduur van 10 jaar, niet 10 maar 11 jaar meegaat, levert dat direct 10% duurzaamheidswinst op. Op deze manier kan het ‘optimale’ asfaltmengsel dus onderscheidend zijn.

MKI-gunningscriterium

MKI geeft de milieu-impact van materiaal en grondstoffen weer, uitgedrukt in euro’s, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. In overeenstemming met belanghebbenden en experts van Provincie Gelderland ontwikkelden we een MKI-gunningscriterium waarin de markt zich met het asfaltmengsel kon onderscheiden op de aspecten duurzaam materiaalgebruik, hoeveelheid gebruikt materiaal en de levensduur van het asfaltmengsel. Daarnaast vergeleken we de aangeboden asfaltmengsels met het asfaltmengsel uit het Gelders moederbestek. Het was uniek dat aannemers beloond werden voor het optimale asfaltmengsel en daarbij onderbouwd af konden wijken van de branche-gemiddelde levensduur voor een zo laag mogelijke MKI-waarde.

Bijzonder

Provincie Gelderland neemt deel aan de Buyer Group Duurzame Wegverharding en heeft met dit gunningscriterium de markt uitgedaagd om tot het optimale asfaltmengsel te komen voor Groot Onderhoud A326. De Provincie zet hiermee belangrijke stappen om ook andere inkopende overheden te stimuleren duurzamere asfaltmengsels uit te vragen in contracten.

Samenwerking

Dit project werd uitgevoerd door verschillende experts van Provincie Gelderland en Mieke van Eerten-Jansen, senior-adviseur duurzaamheid &circulariteit, Movares.

LocatieArnhem
Periode2021 - 2021
Klantprovincie Gelderland