Ter vervanging van de Zilvermeeuwen, de oude metrostellen, heeft Dienst Metro Amsterdam nieuwe, zesdelige metrostellen besteld, die aanzienlijk langer zijn dan de oude. Ze zijn 116,2 meter lang, 3 meter breed, hebben 24 deuren per zijde en bieden plaats aan 960 reizigers. Om voldoende ruimte vrij te maken om dit nieuwe metromaterieel te kunnen opstellen, schoonmaken, wassen en klein onderhoud te kunnen verrichten, zijn de opstelterreinen uitgebreid en is de sporenlay-out aangepast. Op verzoek van Metro en Tram is niet alleen op locatie Amstel een wasmogelijkheid gebouwd, maar ook op locatie Isolatorweg.

Vraag van de opdrachtgever

Movares is op diverse fronten betrokken geweest bij dit grote Light Rail-project. In de planfase heeft Metro en Tram Movares gevraagd mee te denken over oplossingsvarianten. Voor de realisatiefase heeft Movares een aantal mensen gedetacheerd bij de Metro en Tram. Deze personen, met kennis van SCB (Systeemgerichte Contractbeheersing), Light Rail, beveiliging en beheersing, tractievoeding en derde rail, maakten deel uit van het projectteam OMA.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Variantenstudie: de opstelterreinen aanpassen in een dichtbebouwde omgeving als Amsterdam terwijl de vervoersstromen door moeten gaan, is een complexe opgave. Samen met de opdrachtgever heeft Movares de mogelijkheden in kaart gebracht.
  • Contractering: Movares heeft bijdragen geleverd aan het opstellen van het D&C-contract voor het civiele deel van de werkzaamheden.
  • Systems Engineering: Als onderdeel van het opstellen van het contract heeft Movares Systems Engineering het Operational Concept Description gemaakt op basis van klantenenquêtes.
  • Beveiliging: Dienst Metro heeft Movares gevraagd het RVTO (Rail Verkeerstechnisch Ontwerp) alsmede het beveiligingsontwerp te leveren en de beveiligingsinstallatie te testen.
  • Backoffice: daarnaast heeft Movares invulling gegeven aan de backoffice voor het civiele deel van de werkzaamheden. Dit betreft het toetsen van producten van de D&C contractaannemer.
  • Enkele van onze adviseurs/specialisten hebben onderdeel uitgemaakt van het projectteam van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Zij waren verantwoordelijk voor toetsing van ontwerp en uitvoering: De juistheid van de technische oplossing met bijbehorende verificatie en validatie.

Zie ook artikel in QS 3 2015

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmsterdam
 
Periode2008 - 2015
KlantMetro en Tram, gemeente Amsterdam

Wie zijn onze experts?

Senior adviseur/bouwcoördinator Railverkeersystemen arnold.van.bruchem@movares.nl+316 - 53 43 04 88

Word jij onze nieuwe collega?