De meeste baanvakken in Nederland zijn uitgerust met spoorstroomlopen voor de treindetectie. Onderdeel van de spoorstroomloop is het B2-vane relais. Het B2-vane relais kent ondanks de zeer hoge mate van betrouwbaarheid en beschikbaarheid een aantal nadelen. Hierbij kan gedacht worden aan het niet aanwezig zijn van mogelijkheden voor remote monitoring en de immuniteit voor (transiënte) stoorstroomlopen en gevoeligheid voor zogeheten loss of shunt (LOS). Het ETR moet het B2-Vane relais gaan vervangen. De specificaties van het Electronic Track Relay (ETR) moeten zodanig worden opgesteld dat het een verbetering van het huidige B2-vane relais wordt.

 

Vraag van de opdrachtgever

De ETR ontwikkelopdracht bestaat uit het tot stand brengen van een ETR specificatie. Aangezien het ETR een veiligheidsfunctie heeft is een zeer hoge mate van betrouwbaarheid van levensbelang. Hiervoor moet de ETR voldoen aan het SIL 4 veiligheidsniveau. De ETR specificatie bestaat uit een dossier waarin wordt beschreven hoe een ETR kan worden gerealiseerd. Deze specificatie bestaat uit een set eisen gecombineerd met een aantal voorgeschreven algoritmen. ProRail moet in staat worden gesteld om op basis van deze ETR specificatie een aanbestedingsprocedure te starten. Deze aanbesteding moet leiden tot een of meer leveranciers die een Electronic Track Relay kunnen realiseren conform de ETR specificatie

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares stelt voor dit project de productspecificaties op. Dit wordt gedaan met behulp van binnen Movares opgestelde rekenmodellen waarmee de huidige spoorstroomloop en spoorrelais betrouwbaar gesimuleerd kunnen worden. Ook wordt gebruik gemaakt van beschikbare en specifiek verkregen praktijkmeetdata. In een vervolgproject wordt een prototype van het ETR gemaakt. Deze zal getest worden om aan te tonen dat de opgestelde productspecificatie leidt tot een werkend ETR en daarbij voldoet aan de eisen die aan het ETR gesteld worden.

Movares voert ook het projectmanagement en safetymanagement voor dit project uit en tevens configuratiemanagement. 

Samenwerking

Voor de uitvoering van deze opdracht is er samen gewerkt met Mors Smitt.

Kenmerken van dit project

 
LocatieUtrecht
 
Periode2014 - Heden
KlantProRail