De nieuwe metrolijn, NoordZuidlijn, is een complex geheel van ondergrondse stations, nieuwe systemen en nieuwe beheerprocessen. Daar vind je niet zomaar je weg, daar kan niet altijd wat op andere locaties wel kan. Voor het optimaal functioneren van mensen is het nodig dat ze snel en veilig inzetbaar zijn. Daar is hulp bij nodig.

Wegwijs maken

De ondergrondse stations hebben vele niveaus met allerlei technische ruimtes: waar moet de monteur naar toe voor ‘zijn’ systeemkast, waar en hoe verkrijgt hij toegang of een parkeerplaats? Onze opdrachtgever vroeg ons voor een beschrijving te zorgen om nieuwe medewerkers van de eigen organisatie of van aannemers / Service Providers wegwijs te maken, zodat ze veilig en snel hun werkplek of hun systeem kunnen vinden.

Drie invalshoeken

Om nieuwe medewerkers wegwijs te maken is gekozen voor drie invalshoeken:

  • locaties
  • systemen
  • processen

Locatiebeschrijving
Van elk (ondergronds en bovengronds) metrostation is een beschrijving beschikbaar, zodat ook een monteur van buiten de stad het metrostation kan vinden. De volgende gegevens zijn vastgelegd om dit mogelijk te maken: adresgegevens, aanrijdroutes en parkeermogelijkheden, openingstijden, aanmeldlocaties enz. Per locatie is de geografische indeling in verticale zin (tot 7 verdiepingen!), veilige routes en indeling van de techniek per verdieping gegeven.

Systeembeschrijving
Voor technische systemen, zoals verlichting, omroep, brandmeldcentrale, lift, informatieschermen, is beschreven aan de hand van  de ontwerpnotities hoe de lay-out is, wat de hoofdcomponenten zijn en waar die geplaatst zijn (bijvoorbeeld centraal/decentraal).

Procesbeschrijving
voorafgaande aan het proefbedrijf en uitgaande van ITIL-indeling zijn processen beschreven en voorzien van swimminglanes (BPMN). Tevens zijn interne procedures (aanvragen toegang, aanmelden werk, e.d.) geherformuleerd zodat tijdens het proefbedrijf de fundamentele processen ook gebruikt konden worden ter lering.

Samenwerking

Hier is gebruik gemaakt van de Ontwerpnotities die door de contractanten waren gemaakt. Ook zijn de storingsorganisatie van de bouwfase en de GVB-RS ingeschakeld en is er afstemming geweest met de organisatie Proefbedrijf.

Innovatief

Binnen de bestaande organisaties van Metro&Tram en GVB was dit een nieuwe activiteit en een nieuw product

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmsterdam
 
Periode2017 - 2018
KlantDienst Metro en Tram, Regieorganisatie NoordZuidlijn

Kennisgebieden