Innovatief aanbesteden en contracteren

Provincie Zuid-Holland besloot om het beheer en onderhoud van circa tachtig beweegbare bruggen, sluizen en bediencentrales uit te besteden aan een marktpartij middels een prestatiecontract. De provincie vroeg Movares een volwaardig aanbestedingsdossier voor een prestatiecontract te leveren.

Vraag van de opdrachtgever

De provincie vroeg Movares een volwaardig aanbestedingsdossier voor een prestatiecontract te leveren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares ondersteunde de provincie Zuid-Holland op zowel technischinhoudelijk gebied als op aanbestedingsrechtelijk/juridisch gebied door het uitvoeren van o.a. de volgende activiteiten:

  • opstellen van een beheerplan beweegbare kunstwerken (incl. prestatie-eisen);
  • beoordelen documenten zoals o.a. referentiedocument, Technisch Constructie Dossier, 0-inspecties, faalkansanalyses, onderhoudsconcepten;
  • begeleiding bij opstellen aanbestedingsdossier;
  • opstellen van diverse documenten, zoals o.a. selectieleidraad, gunningleidraad, basisovereenkomst, annexen en vraagspecificaties (deel algemeen, deel eisen en deel processen).

Bijzonderheden

PICO expertises: Prestaties, Informatie, Contracten en Onderhoud

Kenmerken van dit project

 
LocatieProvincie Zuid-Holland
 
Periode2009 - 2012
KlantProvincie Zuid-Holland

Word jij onze nieuwe collega?