Tussen Alkmaar/Heerhugowaard en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor. De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Voordat de extra treinen gaan rijden, moet hier een oplossing voor komen. In opdracht van de Vervoer Regio Amsterdam zetten we ons hier hard voor in.

Integraal ontwerpleider/BIM-adviseurteun.dekker@movares.nl+316 - 38 68 16 79

De spoorwegovergang vormt al jaren een barrière voor de verbinding tussen oost en west. De wachttijden voor fietsers en automobilisten worden steeds langer door het toenemende aantal treinen. Er vinden nu al relatief veel ongevallen plaats op deze gelijkvloerse spoorwegovergang. Ook is de wachttijd lang: nu 21 minuten en straks zelfs 33 minuten. Bovendien groeit het aantal inwoners in Zaanstad en wil de gemeente de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in dit gebied verbeteren.

Alternatieven

Ondanks de coronacrisis is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan Planfase 1 van het project Guisweg. Het uitgangspunt was een weg onder het spoor door, maar de bestaande kruising is daarvoor te krap. Er liggen nu twee alternatieven op tafel die verder worden uitgewerkt. Deze oplossingsvarianten brengen aanpassingen met zich mee aan de rijksweg A8, nieuwe fietsroutes – ook in oost-westelijke richting onder het spoor en N203 door -, nieuwe autowegen en ontwikkelingen bij het station Zaanse Schans. Per oplossing wordt berekend wat de effecten zijn voor, en op, de omgeving.

Technisch ontwerpteam

Als technisch ontwerpteam werken we in deze planfase aan verschillende inpassingsvraagstukken en wegontwerpen. Zo werken we onder andere aan het maken van varianten op schetsontwerpniveau voor:

  • aansluiting 3 op de Rijksweg A8
  • de complexe verdiepte ligging in aansluiting op de N203
  • de langzaam verkeersverbinding (onderdoorgang) die mogelijk wordt gecombineerd met een stationspassage of die elders ter hoogte van de Guisweg komt

Naast deze werkzaamheden geven we in samenwerking met de Vervoer Regio Amsterdam presentaties aan beslissingsbevoegde stakeholders Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Noord-Holland, I&W, gemeente Zaanstad en omwonenden en bedrijven.

Complexiteit

Het is een inhoudelijk complex project met een eveneens complex proces. Besluitvorming door een stuurgroep en een wekelijkse ‘vinger aan de pols’ van een begeleidingsgroep waarin ook alle stakeholders vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er een focusgroep waarin omwonenden en bedrijven participeren. Wij nemen actief deel aan alle vormen van inspraak om draagvlak voor de varianten te creëren.

Kenmerken van dit project

 
LocatieGuisweg, Zaandijk
 
Periode2019 - donderdag januari 1970
KlantVervoer Regio Amsterdam (VRA)