Ons project

Sleutelproject Openbaar Vervoer Terminal (OVT) Utrecht

Stationshal 12, 3511 CE Utrecht

OV-Terminal Utrecht is gebouwd op de plek van Utrecht CS, het drukste station van Nederland. De nieuwe OV-Terminal biedt ruimte aan de 100 miljoen reizigers die rond 2030 in Utrecht worden verwacht. Het oude station was daarvoor te klein.

Movares is vanaf het begin van dit project betrokken bij de engineering. In nauwe samenwerking met architectenbureau BCA zijn alle ontwerpen gemaakt: constructief, bouwkundig, installaties en conditionering. Met BCA zijn de planningen en faseringen uitgewerkt, de bouwkosten bepaald, bestekken en contracten geschreven. Tot slot heeft Movares de opdrachtgever ProRail ondersteund bij de uitvoering. In totaal leverden honderden Movares-professionals gedurende 14 jaar een belangrijke bijdrage aan het realiseren van OVT Utrecht en omgeving.

Station van de toekomst

OV-Terminal Utrecht is een van de Nieuwe Sleutelprojecten. Dit zijn de zes grootste stationsprojecten. Dit ontwerp van Benthem Crouwel Architects (BCA) brengt alle vervoersmodaliteiten bijeen onder één kap: trein, bus, tram en taxi. Het nieuwe OVT Utrecht verbindt op stijlvolle wijze al deze vervoersstromen met een goede bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Ook de veranderde visie op het belang van de stationsomgeving is herkenbaar in de nieuwe OV-Terminal. Dit vormt een stedelijk knooppunt dat reizen koppelt aan wonen, werken en recreëren. Zie het nieuwe stadskantoor Utrecht, winkels, bestaande en nieuwe woningen, mega-fietsenstallingen en verhoogde pleinen aan west- en oostzijde.
Het stationsgebouw is aan beide kanten beter zichtbaar. Waar dit voorheen een scheiding vormde tussen de west- en oostkant van de stad, biedt de Terminal doorgang via de interwijkverbinding. Passanten kunnen hiermee de OV-poortjes van NS vermijden. Lees hier meer in de OVT special van Bouwen met Staal.

Vraag en kenmerken

Verzorg alle ingenieursdiensten voor het ontwerp en de realisatie van de OVT-Utrecht: voorontwerp, definitief ontwerp, bestek en uitvoeringsbegeleiding

Het Sleutelproject OV-Terminal Utrecht kent echter nog meer bijzonderheden

  • ‘Verbouwen met de winkel open’ van het drukste station van Nederland inclusief winkels en horeca. Dit vormde de doorlopende operationele en logistieke uitdaging voor OVT Utrecht. In samenwerking met ProRail en de uitvoerende aannemers is deze opgave tot een goed einde gebracht.
  • Dit gegeven vergde een uitgekiende en gedetailleerde fasering. De bouw van het vernieuwde en vergrote station is hiertoe opgedeeld in zes fasen. Daarbij werd zoveel mogelijk afgezien van tijdelijke voorzieningen voor de reizigers. Het project kent een totale doorloop van 14 jaar, waarbij er niet permanent maar in wisselende intensiteit gewerkt is.
  • De complexiteit van dit project werd vergroot door tussentijdse wijzigingen van bestekken. Twee van deze wijzigingen springen eruit. Ten eerste de bouw van het nieuwe Stadskantoor direct naast de nieuwbouw van de OV Terminal. De tweede was de veranderde visie op de winkelontwerpen. Hierdoor moest het ontwerp van alle secundaire installaties (lucht, water etc.) voor de winkels worden aangepast. Dit is door NS apart aanbesteed en omgezet naar het Plug & play-concept.

Samenwerking

ProRail trad op als de projectmanager. Na een aanbesteding van de ingenieursdiensten werd advies- en ingenieursbureau Movares geselecteerd voor de engineeringsfase van voorontwerp tot en met bouwbegeleiding, in samenwerking met Benthem Crouwel Architects (BCA). Na het definitief ontwerp ondertekenden ProRail en Gemeente Utrecht in 2007 de projectovereenkomst. Daarin was een verdeling van taken, budget en risico’s overeengekomen en werd een Gemeenschappelijke Uitvoeringsorganisatie (GUO) opgericht. ProRail werd gedelegeerd opdrachtgever namens de GUO. De ontwerpen werden uitgewerkt tot bestekken; ruimtelijke procedures werden doorlopen en aannemers gecontracteerd.

Innovatie een van onze pijlers

Het OVT-dak vervangt de drie oude overkappingen van trein- en busstations. Deze nieuwe staalconstructie is gekromd in de langs- en de dwarsrichting met een maximale inwendige hoogte van 17 meter. De gehele constructie rust op de bestaande TT-liggers: de ‘oude’ vloer en draagconstructie zijn hergebruikt en waar nodig uitgebreid. De traversevloer, vergroot tot 246 m x 91 m, overdekt nu de treinperrons, de verplaatste busperrons plus de toekomstige tramperrons. Dit hergebruik is een van de factoren die deze verbouwing en nieuwbouw een duurzaam karakter verleent.

De nieuwe perronkappen van koudgebogen glas bevatten geïntegreerde zonnecellen die in de energiebehoefte voorzien van onder meer de perronverlichting en de roltrappen.

De glazen gevels van de OVT hangen als gordijnen aan dakranden. Behalve deze ophanging zijn de verbindingen, de overgangen en de aansluitingen op onder meer de winkels bijzonder.

LocatieUtrecht
Periode2003 - 2016
ArchitectBenthem Crouwel Architects (BCA)

Vergunningenmanagement

Wie wilt bouwen of verbouwen heeft daarvoor verschillende vergunningen nodig. De complexiteit van het te realiseren werk, de steeds veranderende wetgeving en het binnen kort…

Lees verder