Steeds meer mensen pakken de trein tussen Schiphol en Lelystad. Het Rijk heeft ProRail gevraagd de lijn tussen Schiphol en Lelystad om te bouwen tot een moderne ‘snelweg’. OV SAAL (Openbaar Vervoer Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) zorgt ervoor dat er op termijn zes intercity’s en zes sprinters per uur en per richting op dit traject kunnen rijden. Daarnaast moet er ook meer ruimte voor goederentreinen beschikbaar komen. Movares is al vanaf 2008 betrokken bij de planstudies, de ontwerpen en de uitvoering van OV SAAL.

In de periode van 2010 tot 2016 is heel veel werk verricht:

  • Op de Zuidas (OV SAAL Cluster C) van Amsterdam is het spoor verdubbeld van twee naar vier sporen.
  • Op het traject Weesp – Muiderberg zijn geluidsmaatregelen genomen.
  • De Vechtbruggen bij Weesp zijn geluidarm gemaakt.
  • Op het traject Almere – Lelystad (OV SAAL Cluster A) is de spoorinfrastructuur aangepast (verleggen sporen, verplaatsen van wissels en seinen) om extra capaciteit te creëren en zijn geluidsmaatregelen genomen.

Voor de middellange termijn (tot na 2020) wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van station Weesp van zes naar acht sporen.

Twee allianties

ProRail heeft ervoor gekozen om voor OV SAAL Cluster C (Zuidas Amsterdam) te werken met twee allianties.

  • In de Alliantie Amsterdamse WALTZ, gevormd door ProRail en de Combinatie Nieuwe Meer Sporen – bestaande uit Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail – wordt gewerkt aan de spoorverdubbeling (van 2 naar 4 sporen) tussen Schiphol/Riekerpolder en station Amsterdam Zuid.
  • In de Alliantie Amstelspoor, gevormd door ProRail samen met BAM Combinatie Amstelspoor, wordt gewerkt aan de spoorverdubbeling (van 2 naar 4 sporen) tussen station Amsterdam Zuid en station Duivendrecht, grotendeels in de middenberm van de A10.

Movares is nauw betrokken bij OV SAAL Cluster C. Zo is door Movares vanaf 2008 gewerkt aan de planstudie en zijn de aanbestedingsdocumenten opgesteld. Daarna zijn er diverse mensen gedetacheerd bij ProRail en beide allianties in het alliantie-managementteam voor RAMS-aspecten, VTW-coördinatie, ontwerpmanagement, Externe Kwaliteitsborging en planning. Daarnaast werken we in opdracht van Dura Vermeer aan SAAL A, de spooruitbreidingen bij Almere en Lelystad op de Flevolijn.

Beschrijving

 
 
Het was een ‘marathon buitendienststelling’. Na 8 kilometer spoorverdubbeling en de bouw van 16 nieuwe spoorviaducten zijn in 9 dagen tijd alle nieuwe sporen tussen Schiphol en Duivendrecht aangesloten. Dit betekende dat in de zomer van 2016 de eindsituatie met vier sporen in dienst kon gaan.

Zie ook de volgende films:

Vraagomschrijving

Het is belangrijk voor de economie dat de regio Amsterdam goed bereikbaar is en blijft. In het project SAAL (Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) wordt daarom hard gewerkt aan spooraanpassingen om de capaciteit te verhogen. OV SAAL zorgt ervoor dat er uiteindelijk zes intercity’s en zes sprinters per uur en per richting op dit traject kunnen rijden.

 
 
Het Rijk heeft ProRail gevraagd de lijn tussen Schiphol en Lelystad om te bouwen tot een moderne ‘snelweg’. Een enorme opgave waar veel kennis en expertise voor nodig is. Movares is door ProRail gevraagd op diverse kennisvelden te adviseren.

Werkzaamheden

Door Movares is vanaf 2008 gewerkt aan de planstudie en zijn de aanbestedingsdocumenten opgesteld. Vervolgens zijn diverse mensen gedetacheerd bij ProRail en beide allianties in het alliantie- managementteam voor RAMS-aspecten, VTW-coördinatie, ontwerpmanagement, Externe Kwaliteitsborging en planning.

Planning:
Tussen 2010-2016 is een groot aantal werkzaamheden verricht. Op de ‘middellange termijn’ (na 2020) wil het kabinet het spoor in Weesp uitbreiden en het beveiligingssysteem ERTMS op het SAAL-traject aanleggen. Ook op de Gooilijn (Amsterdam-Hilversum) komt ERMTS én worden overwegen veiliger gemaakt.

 

Bijzonderheden

Het spoor uitbreiden rond Almere en Lelystad en vooral in het drukke Amsterdam is zonder meer een uitdaging. Hier moeten de uitbreidingen moeten plaats­vinden in een gebied dat ingeklemd ligt tussen de snelweg A10 en de metro. Bovendien werkt Rijkswaterstaat in het project SAA aan de bereikbaarheid voor autoverkeer, met een verbreding van de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (A9, A10 oost, A1 en A6). Het is een van de drukste trajecten van Nederland, de economische waarde van dit gebied is groot en de ruimte om te bouwen beperkt. Tijdens de werkzaamheden moeten de vervoersstromen doorgaan.

Senior projectmanager/alliantiemanagerkoen.ingels@movares.nl+31 (0)6 - 53 50 58 48
Senior projectmanager/alliantiemanagerkoen.ingels@movares.nl+31 (0)6 - 53 50 58 48