Station Nuth was een relatief kleinschalig station gelegen in een smalle en langgerekte structuur tussen de spoorlijn Sittard-Heerlen, de A76 en de N298 (toekomstige buitenring). Vanwege de ingesloten ligging was de kwaliteit van het stationsgebied en de ontsluiting naar de omgeving niet optimaal. Mede hierdoor vervulde het station voornamelijk een utilitaire functie.

Vraag van de opdrachtgever

In het kader van de komst van de buitenring en de voorgenomen gebiedsontwikkeling ‘Poort van Parkstad’ bestond de ambitie om het station en haar omgeving te ontwikkelen. Het ging om de ontwikkeling op ruimtelijk en functioneel gebied waarbij onder meer aandacht werd besteed aan de inrichting, de verbindingen naar het omliggend gebied en het versterken van de recreatieve component naast de utiliteitsfunctie.

Uitgevoerde werkzaamheden

Binnen het Interreg project Citizens Rail is deze ambitie omgezet in een planvormingsproces waarin financiële procedurele, civiel- en milieutechnische en ruimtelijk aspecten zijn meegenomen. Parkstad Limburg en Movares trokken in dit proces op met onder meer de provincie, de gemeente en de regionale vervoerders. Ook bewoners en ondernemers zijn in het planproces betrokken.

Samenwerking

Movares werkte nauw samen met Parkstad Limburg.

Kenmerken van dit project

 
LocatieNuth, Limburg
 
Periode2013 - 2014
KlantGemeente Nuth

Word jij onze nieuwe collega?