Met de inzet van Movares bij het civiele project Mava (verbreding van de A15 in het Botlek-gebied) heeft Rijkswaterstaat geld- en tijdwinst geboekt. Het project is op basis van een DBFM-contract op de markt gezet, waarbij de RWS-categorie-indeling voor kabels en leidingen is gehanteerd. De werkzaamheden betroffen inventarisatie, categorisatie en ontwerp van nieuwe kabel- en leidingentracé’s. Veel verleggingen zijn voorkomen door het voorstellen (en uitwerken van) civiele ontwerpwijzigingen. Gezien de doorlooptijden van aanpassingen aan industri:ele leidingen was dit de enige mogelijkheid.

Vraag van de opdrachtgever

De klant wenste volledig ontzorgd te worden met betrekking tot de noodzakelijke verleggingen. Dit behelste het managen van het complete proces vanaf ontwerp tot aan de uitvoering en de daarvoor benodigde outputprodukten te leveren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het inventariseren van de kabels en leidingen.

Het categoriseren daarvan conform de RWS-categorie-indeling.

Het voeren van de overleggen met de kabel- en leidingeigenaren.

Het verzorgen van verleggingsplannen.

Analyseren van de knelpunten en adviseren over (ontwerp)oplossingen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieMaasvlakte Vaanplein
 
Periode2007 - Heden
KlantRijkswaterstaat

Kennisgebieden

Word jij onze nieuwe collega?