Nu de nieuwe randweg in het zuiden van Den Bosch in gebruik is, wil de gemeente het Heetmanplein herinrichten. In plaats van de huidige ingewikkelde structuur, ontstaat er een doorgaande zuidelijke stadsentree, die via twee T splitsingen het verkeer afleidt. Hierdoor is het voor de gemeente ’s-Hertogenbosch mogelijk om ruimte te maken voor opgravingswerkzaamheden van de vestingwerken.
De ondergrond bevat een erfenis van 70 jaar kabels en leidingen, ongesprongen explosieven, asbestcementbuizen, een groot pompgemaal, een dichtgezette bunker en natuurlijk de ondergewerkte oude stadsmuren en een stadspoort.
Movares heeft in opdracht van gemeente ‘s-HertogenboschDen Bosch het integrale ontwerp uitgewerkt voor de complete reconstructie van het verkeersknooppunt. Dankzij een slimme fasering kan al het verkeer gebruik blijven maken van het Heetmanplein en blijft de binnenstad zonder problemen bereikbaar.
Ook het bestek en de kostenramingen zijn opgesteld door de financiële en contractspecialisten van Movares, regio Zuid Oost.

Kenmerken van dit project

 
LocatieDen Bosch
 
Periode2013 - Heden
KlantGemeente Den Bosch

Word jij onze nieuwe collega?