Doordat de huidige rotonde vrij dicht op het spoor lag en de grondwaterstand relatief hoog bleek de  meest optimale oplossing een spoor ophoging te zijn waarbij de diepte van de onderdoorgang beperkt kon blijven en de lengte van beton van op- en afritten beperkt konden blijven. Daarnaast zou vanwege de toekomstige intensiteit van het verkeer ook een door verkeersregelinstallatie geregeld kruispunt ingepast moeten worden.

Movares zocht samen met de Gemeente Montferland ook de samenwerking op met ProRail, Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Rijk. Vanuit deze partijen bleken ook belangen en budget te zijn om de onderdoorgang te realiseren. Uiteindelijk is voor de voorkeursoplossing een gedragen financiering gevonden. Met het uiteindelijke ontwerp is voorgesorteerd op alle toekomstige ontwikkelingen waardoor een voor de toekomst duurzaam gedragen ontwerp tot stand gekomen is.

Gemeente Didam: ‘Movares weet hoe de hazen lopen binnen het spoor infrastructuur proces. Deze kennis kan voor een gemeente van cruciaal belang zijn om een infrastructurele spoor inpassing vloeiend te realiseren.’

Vraag van de opdrachtgever

Movares is gevraagd om de mogelijkheden voor een ongelijkvloerse spoorkruising te onderzoeken. Hierbij was naast een zoeken naar een technische oplossing ook het zoeken van financiering een opgave waarbij Movares de opdrachtgever heeft kunnen helpen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares is verantwoordelijk voor:

 • Opstellen planstudie
 • Opstellen vormgevingsvisie
 • Ontwerp spoorophoging
 • Ontwerp onderdoorgang
 • Ontwerp weg infra en VRI kruising
 • Uitvoeren conditionerende onderzoeken
 • Inplannen van de buitendienststellingen
 • Begeleiding aanbesteding namens de Gemeente Montferland
 • Coördineren verleggen van Kabels en leidingen
 • Opstellen contractstukken en overeenkomsten
 • Risico management

Kenmerken van dit project

 
LocatieDidam
 
Periode2012 - 2013
KlantGemeente Montferland

Word jij onze nieuwe collega?