Movares heeft de opdracht verworven om een scan te doen naar de mogelijkheid van de inzet van duurzame bussen op het traject Leiden – Katwijk/Noordwijk. De provincie Zuid-Holland overweegt om op dit traject al dan niet geleide emissievrije bussen in te zetten.Movares heeft op basis van haar kennis en expertise, gesprekken met fabrikanten en bezoeken aan internationale pilotprojecten een rapport samengesteld. In dit rapport is onder andere het geleid rijden van bussen onderzocht. Geleid rijden is hierbij gedefinieerd als een vorm van rijden van de bus waarbij de chauffeur geen invloed hoeft te hebben op de route die de bus over een kortere of langere afstand aflegt. Hierbij werd gekeken naar alle vormen die op dit moment worden toegepast: geleiding door eenvoudige hulpsystemen; mechanische geleiding door rail of opstaande randen; elektronisch / magnetische geleiding en tenslotte Optische geleiding. Alle vormen zijn getoetst op de bijdrage in deze specifieke situatie.

Verder zijn in het rapport drie scenario’s nader uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen met betrekking tot duurzaamheid, kosten en inzetbaarheid. De drie behandelde scenario’s zijn: 1) direct volledig elektrische bussen inzetten; 2) via een hybride techniek (dieselelektrisch) stapsgewijs toewerken naar een emissievrij systeem; 3) op termijn overschakelen van dieselbussen op waterstofhybride bussen. Een van de conclusies uit het rapport luidt dat de hybride bus nu de meest kansrijke optie is en in de toekomst door nieuwe oplaadtechnieken een steeds groter deel van zijn traject elektrisch kan rijden en dus duurzaam ingezet kan worden.

 

Elektrisch_busvervoer

Kenmerken van dit project

 
Periode2012 - 2013
KlantProvincie Zuid-Holland

Word jij onze nieuwe collega?