Movares en AT Osborne hebben in 2015 gezamenlijk het Hoogheemraadschap Rijnland ondersteund met kennisdeling over de Aanpak Duurzaam GWW. Zo heeft Movares workshops verzorgd over toepassing van de Omgevingswijzer en DuboCalc en verzorgde AT Osborne workshops over Ambitieweb en de CO2 prestatieladder.

2014: begeleiding pilot Omgevingswijzer

Movares begeleidde in 2014 ook de pilot Omgevingswijzer voor het Hoogheemraadschap Rijnland. Het ging hier om de planfase voor een nieuwe persrioolleiding. In diezelfde periode begeleidde AT Osborne de pilot Ambitieweb.

Overzicht van uitgevoerde werkzaamheden

  • Pilot Omgevingswijzer voor een nieuwe persrioolleiding
  • Opstellen handleiding voor toepassing Omgevingswijzer voor projecten
  • Presentatie bij de Versnellingsgroep van de Unie van Waterschappen
  • Startbijeenkomst en introductieworkshops over de vier instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW, samen met AT Osborne

 

Kenmerken van dit project

 
Periode2014 - 2015
KlantHoogheemraadschap van Rijnland

Word jij onze nieuwe collega?