Combiplan Nijverdal is een complex en bijzonder project: dwars door de bebouwde kom van gemeente Hellendoorn is 6 km nieuwe infrastructuur gebouwd met een gecombineerde spoor- en wegtunnel en een compleet nieuw station beneden maaiveld. Ook de treinverbinding tussen Zwolle en Almelo is aangepast: er zijn vier overwegen opgeheven en diverse ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd. Daarnaast is er gewerkt aan groen- en natuurcompensatie, wadi’s en een nieuwe natuurvriendelijke nevengeul van de rivier de Regge. Dit alles maakt Nijverdal veiliger, leefbaarder en aantrekkelijker.

Vraag van de opdrachtgever:
Rijkswaterstaat zocht versterking van het team met een omgevingsmanager die aansluiting met de lokale bevolking en ondernemers kon maken, betrokken is, van ‘buiten naar binnen’ kan denken en tegelijkertijd politiek-bestuurlijk sensitief is. Bovenal waren werken volgens SOM (Strategisch OmgevingsManagement) en communicatieve kwaliteiten belangrijk. Affiniteit met zowel techniek als landschappelijke inpassing was een pré. Movares had die omgevingsmanager beschikbaar. Zo ontstond een jarenlange samenwerking vanaf de voorbereidende werkzaamheden tot de definitieve oplevering na openstelling van het tunneltracé.

Uitgevoerde werkzaamheden:
De omgevingsmanager van Movares werd het gezicht van de projectorganisatie naar de omgeving. Hij verzorgde de presentaties op de informatieavonden, leidde een klankbordgroep, deed keukentafelgesprekken en interviews voor regionale radio en televisie. Ook werkte hij binnen het IPM-team aan het samenstellen van communicatieboodschappen via krantenartikelen, digitale nieuwsbrieven, posters en flyers. Hij had prettig contact met zijn omgeving, werkte risicogestuurd en signaleerde actief kansen. Frequent onderzoek wees uit dat er een hoge mate van waardering was voor de publiekscommunicatie.

De omgevingsmanager beheerde diverse dossiers:

  • ruimtelijke dossiers als landschappelijke inpassingsplannen, ecologie, water en natuur;
  • juridische dossiers zoals trillingen, geluid en schades (fysieke (gebouw)schade, planschade en nadeelcompensatie);
  • technische dossiers, zoals explosievenonderzoek en sloopwerkzaamheden.

De omgevingsmanager van Movares werkte intensief samen met de aannemerscombinatie die aan het Combiplan bouwde. Zo hield hij bijvoorbeeld elke twee weken BLVC-overleg. Daarbij bewaakte hij planning, kwaliteit en kosten. Bovendien was hij secretaris van het regiobrede wegbeheerdersoverleg voor afstemming over verkeersmaatregelen, zoals wegafsluitingen en omleidingsroutes.

Bijzonderheden:
Het project was om diverse redenen uitdagend.

  • Er werd vijf jaar lang dwars door een dorp heen gebouwd, soms op nog geen tien meter van woningen af. Sommige wegen waren anderhalf jaar afgesloten. Tegelijkertijd moest de bereikbaarheid en leefbaarheid gewaarborgd blijven.
  • Er waren veel projectpartners. Rijkswaterstaat, ProRail, aannemerscombinatie Leo ten Brinke en gemeente Hellendoorn werkten intensief samen, elk met eigen verantwoordelijkheden, procedures en cultuur. Er werd één gezamenlijke huisstijl ontwikkeld en er vond intensieve afstemming over communicatie plaats.
  • Daarnaast vonden er gedurende het project diverse grote wijzigingen van de opdracht (scope) plaats, met als meest bepalende de invoering van nieuwe wetgeving (WARVW) en de nieuwe Landelijke TunnelStandaard (LTS) voor de Tunneltechnische installaties (TTI). Combiplan Nijverdal is de eerste tunnel die volgens de nieuwe tunnelstandaard geopend werd.

Kenmerken van dit project

 
LocatieNijverdal (gem. Hellendoorn)
 
Periode2009 - 2016
KlantRijkswaterstaat