Duurzame mobiliteit met oog op de toekomst

Vanuit een intern kennis- en innovatieproject stelt Movares zich de vraag hoe duurzame meerwaarde gecreëerd kan worden bij investeringen in planstudies voor de realisatie van de Nederlandse Olympische Spelen in 2028 én in de investeringen voor de Spelen zelf. De focus bij het onderzoek ligt op de kwaliteit van de bereikbaarheid tijdens en ook na de Spelen.

Duurzame meerwaarde
Als antwoord hebben wij een integrale analyse en ontwerponderzoek uitgevoerd met adviseurs van de disciplines stedenbouw, planologie, verkeer en vervoer, landschap en duurzaamheid. Ook hebben wij de ruimtelijke en mobiliteitsaspecten bij de organisatie van eerdere Zomerspelen verkend.
De uitkomsten van de beide studies vormden de uitgangspunten voor de ontwikkeling van enkele ruimtelijke scenario’s voor Nederland. In elk scenario staat duurzame mobiliteit centraal. Ook heeft elk scenario een ander zwaartepunt op het gebied van vervoer, wat tot duidelijke keuzes en investeringen leidt. In samenwerking met Movares Energy hebben we onderzocht wat de ruimtelijke consequenties zijn wanneer de Spelen honderd procent duurzaam verlopen. Op zoek dus naar duurzame meerwaarde ofwel naar een optimale erfenis van de Olympische Spelen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieRandstad
 
Periode2009 - 2010
KlantMovares

Word jij onze nieuwe collega?