Mede hierom worden de oevers aan de zuidzijde van de Hefbrug Gouwesluis vervangen. Daarnaast is ook de huidige bochtsnijding niet ideaal voor de binnenvaart t.b.v. zicht- en doorvaartlijnen.

Bij de bochtverbetering en de oeververvanging aan de zuidzijde van de Hefbrug Gouwesluis richt Movares zich op de actieve vertaling van het Programma van Eisen.

Vraag van de opdrachtgever

De vraag van Provincie Zuid-Holland:

 • Adviseer bij en voer benodigde onderzoeken uit;
 • verzorg en begeleid vergunningaanvragen;
 • stel een D&C contract(UAV-GC) op met bijbehorende documenten;
 • stel adequate EMVI criteria op en begeleid de aanbestedingsprocedure;
 • begeleid de uitvoering conform Systeem Gerichte Contract Beheersing (SCB).

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Uitvoeren van alle benodigde verkennende onderzoeken en inspecties;
 • opstellen van een referentieontwerp;
 • opstellen van een UAV-GC contract;
 • actief risicomanagement;
 • begeleiden aanbesteding;
 • begeleiding van verleggingen van kabels en leidingen;
 • aanvragen van benodigde vergunningen en van de omgevingsvergunning wijziging bestemmingsplan;
 • contractmanagement en SCB tijdens realisatiefase.

Bijzonderheden

Het project ligt in een historisch deel van Alphen a/d Rijn direct naast de bestaande hefbrug Gouwesluis. In deze drukke vaarweg moet de bestaande oeverbescherming vervangen worden door een nieuwe. Hierbij moet rekening gehouden worden met de omgeving (woningen op staal, oude objecten in de bodem en vaarweg) en met de bestaande brug en de keerdeuren.

Kenmerken van dit project

 
LocatieAlphen aan den Rijn
 
Periode2013 - 2014
KlantProvincie Zuid-Holland