Het vervangen of vernieuwen van oeverbeschoeiingen met lange damwanden levert knelpunten op met de aanwezige kruisende kabels en leidingen in de vaart. Deze kunnen worden verlegd door nieuwe boringen onder de vaart aan te brengen, maar dit brengt hoge kosten voor de provincie met zich mee. Movares heeft voor de provincie Zuid-Holland inzichtelijk gemaakt welke verleggingen noodzakelijk waren en welke niet om zo kosten te besparen.

Vraag van de opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland heeft Movares gevraagd de aanwezige kabels en leidingen in kaart te brengen bij de oeverbeschoeiingen T9.3W en T9.5W en aan te geven welke verleggingen noodzakelijk waren.

Uitgevoerde werkzaamheden

We hebben een verleggingsnotitie opgesteld waarin de huidige situatie van de kabels en leidingen is beschreven, de verwachte verleggingen en de verleggingskosten. Hiervoor hebben we KLIC meldingen gedaan, inventarisatietekeningen gemaakt, een objectenlijst opgesteld, de knelpunten bepaald, overlegd met deĀ  beheerders en detailinformatie bij hen opgevraagd en uiteindelijk de verleggingsnotitie opgesteld.

Samenwerking

In dit project hebben we nauw samengewerkt met Inter Solutions, een gespecialiseerde partij die de inmetingen heeft verzorgd.

Innovatie een van onze pijlers

Voor dit project zijn gespecialiseerde inmetingen gedaan van kabels en leidingen. Hiervoor zijn diverse specialistische meetmethodes gebruikt, passend bij het type medium.

Kenmerken van dit project

 
LocatieDordrecht
 
Periode2014 - 2015
KlantProvincie Zuid-Holland

Kennisgebieden

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?