Ons project

Nota deelvervoer Amsterdam 2023

De Nederlandse bevolking groeit en het aantal fietsen, scooters en auto’s op straat neemt toe. In grote steden wordt de druk op de openbare ruimte hierdoor steeds groter. Amsterdam zet daarom in op een autoluwe stad met meer aandacht voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Het laatste speelt een belangrijke rol in het bieden van alternatieven voor de eigen auto.

Een integraal beleidsdocument

De gemeente Amsterdam had verschillende documenten waar het deelvervoerbeleid in stond beschreven. Daarom hebben zij Movares gevraagd het gemeentelijk beleid voor de deelfiets, deelbakfiets, deelscooter en deelauto te actualiseren én te combineren in één integraal beleidsdocument: de Nota Deelvervoer 2023.

Een nieuwe beleid voor deelvervoer

Om tot deze nota te komen hebben wij allereerst samen met het projectteam ‘deelvervoer’ van de gemeente een monitoringrapportage opgesteld. Deze rapportage gaf meer grip op hoe deelvervoer werkt, wat elke vorm van deelvervoer bijdraagt aan de stad en waar er kansen liggen voor verbeteringen. De lessen uit de monitoringsrapportage vormden de basis voor het nieuwe beleid zoals beschreven in de Nota Deelvervoer Amsterdam 2023. Deze nota is op 20 juli 2023 met grote meerderheid door de gemeente vastgesteld.

Speerpunten van het nieuwe beleid

Amsterdam zet de komende jaren in op verdere groei van deelvervoer als alternatief voor de eigen auto. Voor alle toegestane vormen van deelvervoer (deelfiets, deelbakfiets, deelscooter en deelauto) geldt dat wordt ingezet op een groter aanbod en betere spreiding over de hele stad. Tegelijker geldt dat inpassing in de openbare ruimte en het terugdringen van hinder (o.a. klachten over geparkeerde deelscooters) nog meer prioriteit krijgt. Amsterdam gaat hier met een geclusterd aanbod van deelvervoer in mobiliteitshubs voor zorgen.

LocatieAmsterdam
Periode2022 - 2023
KlantGemeente Amsterdam

Gerelateerd nieuws & publicaties