Ons project

Nota deelvervoer Amsterdam 2023

De Nederlandse bevolking groeit en het aantal fietsen, scooters en auto’s op straat neemt toe. In grote steden wordt de druk op de openbare ruimte hierdoor steeds groter. Amsterdam zet daarom in op een autoluwe stad met meer aandacht voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Het laatste speelt een belangrijke rol in het bieden van alternatieven voor de eigen auto.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+31 (0)6 - 30 86 04 92

Een integraal beleidsdocument

De gemeente Amsterdam had verschillende documenten waar het deelvervoerbeleid in stond beschreven. Daarom hebben zij Movares gevraagd het gemeentelijk beleid voor de deelfiets, deelbakfiets, deelscooter en deelauto te actualiseren én te combineren in één integraal beleidsdocument: de Nota Deelvervoer 2023.

Een nieuwe beleid voor deelvervoer

Om tot deze nota te komen hebben wij samen met het projectteam ‘deelvervoer’ van de gemeente een monitoringrapportage opgesteld. Deze rapportage gaf meer grip op hoe deelvervoer werkt, wat elke vorm van deelvervoer bijdraagt aan de stad en waar er kansen liggen voor verbeteringen.
De lessen uit de monitoringsrapportage vormen de basis voor het nieuwe beleid zoals beschreven in de concept Nota Deelvervoer Amsterdam. Deze is eind maart 2023 door het College van B&W vrijgegeven voor inspraak.

Vervolg besluitvorming

Op dit moment worden de inspraakreacties verzameld en van reactie voorzien. Ook hier ondersteunen we de gemeente bij. De nota deelvervoer wordt waarschijnlijk nog voor de zomer van 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

LocatieAmsterdam
Periode2022 - Heden
KlantGemeente Amsterdam

Gerelateerd nieuws & publicaties