De kade ter hoogte van Singel 280 – 300 in Amsterdam is zowel horizontaal als verticaal circa 40 cm verplaatst. Om verdere verplaatsing te voorkomen moest er met spoed een tijdelijke oplossing bedacht worden. 

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Amsterdam vroeg Movares een oplossing te bedenken voor het voorkomen van verdere verplaatsing van de binnenstedelijke kademuur.

Uitgevoerde werkzaamheden

De kade ter hoogte van Singel 280 – 300 in Amsterdam is zowel horizontaal als verticaal ca. 40cm verplaatst. Om snel de kade te steunen, vooruitlopend op de definitieve herstelmaatregel, is een aantal varianten onderzocht en afgewogen.  Vervolgens is het ontwerp op DO-niveau uitgewerkt, en is hier een bestek voor opgesteld. Tevens is een aantal adviezen voor de uitvoering uitgebracht.

Movares voerde de volgende werkzaamheden uit; opstellen en leveren van:
– quickscan omgeving
– variantenstudie mogelijke oplossingen
– DO-berekening
– besteksomschrijving (RAW)
– advisering met betrekking tot de uitvoering

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmsterdam
 
Periode2017 - 2017
KlantGemeente Amsterdam

Word jij onze nieuwe collega?