Splitstingspunt voor het autoverkeer
Knoop Lent is het gebied rondom het nieuw te bouwen treinstation Nijmegen Lent. Dit wordt hét splitsingspunt voor het autoverkeer van en naar Arnhem, de Waalbrug en de nieuwe stadsbrug. Als voorbereiding op de nieuwbouw van het station zijn in een 5-daagse buitendienststelling twee grote betonnen spoorkruisingen ingeschoven in de spoorbaan. Gelijktijdig zijn er op 14 andere locaties diverse werkzaamheden uitgevoerd die een strakke uitvoeringsplanning noodzakelijk maakten. De volledige bouwprocesleiding en bouwbegeleiding van deze werkzaamheden zijn  onder verantwoordelijkheid van Prorail uitgevoerd door Movares.

Forse uitbreiding stationsgebied
De nieuw aan te leggen stadsbrug in Nijmegen wordt bij Lent aangesloten op het bestaande hoofdwegennet. Dit betekent dat het huidige spoorviaduct bij het tijdelijke station Nijmegen Lent fors uitgebreid moet worden. Voor de uitbreiding van de onderdoorgang is een subsidie beschikbaar in het kader van de regeling ’Spoorse doorsnijdingen’.

Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke verblijfskwaliteit
In opdracht van de gemeente Nijmegen werkt Movares aan de voorbereiding van de plannen. Samen met de gemeente en ProRail hebben we een toekomstig ‘eindbeeld’ voor de gehele stationsomgeving ontwikkeld. In dit toekomstbeeld wordt ruimte geboden aan de verschillende verkeersstromen en is de plaats van het nieuwe station bepaald in samenhang met de ambities van stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke verblijfskwaliteit. Het eindbeeld voor Nijmegen Lent is richtinggevend voor de uitwerking van de verschillende onderdelen, zoals de verkeersinfrastructuur en het ontwerp van station en omgeving.

Kenmerken van dit project

 
LocatieNijmegen
 
Periode2010 - Heden
KlantGemeente Nijmegen

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?