Ons project

Nieuwe oeververbinding en HOV-tracé Rotterdam

De Rotterdamse regio groeit en wordt steeds drukker, terwijl er maar enkele oeververbindingen zijn waarmee je de Nieuwe Maas kunt oversteken. Het gevolg: overvolle OV-lijnen en files. In opdracht van de gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we het deelonderzoek Oeververbinding & OV uitgevoerd van de MIRT Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Na een intensief traject van 2,5 jaar is eind 2022 het voorkeursalternatief vastgesteld: er komt een extra brug over de Nieuwe Maas om de bereikbaarheid te verbeteren.

Senior projectmanager Planstudies en Verkenningen natte en droge infrastructuurrichard.savenije@movares.nl+31 (0)6 - 53 47 32 14

Bereikbaarheid regio

Het onderzoek is een vervolg op de eerste fase van de MIRT-verkenning waarin we mogelijke nieuwe oeververbindingen hebben verkend. Hieruit bleek een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord, als onderdeel van een HOV-tracé van Kralingse zoom via Zuidplein naar Rotterdam CS, de meest kansrijke oplossing. Deze verbinding verbetert de bereikbaarheid van de regio Rotterdam en is belangrijk voor een sociaal, economisch sterkere en leefbare regio. We hebben alle mogelijke OV-verbindingen verkend: voor bus, tram, metro. Al dan niet gecombineerd met auto- en fietsverkeer en voetgangers.

Vervolgstudie MIRT-verkenning

In de vervolgstudie op het eerste deel van de MIRT-verkenning zijn beide verkenningen – OV en brug of tunnel – gecombineerd. Wij hebben deze integrale opdracht in concurrentie gewonnen en de meest kansrijke alternatieven uitgewerkt in onder andere een technisch ontwerp, een inpassingsontwerp en een verkeerskundig ontwerp. Vervolgens zijn de opties brug en tunnel tegen elkaar afgewogen en hebben we gekeken naar de meest geschikte locaties. Daarbij hielden we ook rekening met de resultaten van een extern onderzoek naar de effecten op de scheepvaart: de Nieuwe Maas is immers een belangrijke vaarweg. Tijdens Zeef 1, de eerste verkennende fase, bleek dat er 70 mogelijke locaties waren voor de aanlanding van een brug of tunnel. Na intensief onderzoek is de keuze gemaakt voor een brug tussen Nesserdijk en Burgerhoutstraat/Olympiaweg. Uit de MIRT-verkenning blijkt dat hier de meeste OV-gebruikers, voetgangers en fietsers de brug zullen gaan gebruiken.

Samenwerking

In dit project werkten we nauw samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), gemeente Rotterdam, de RET, Provincie Zuid-Holland, het ministerie van I en W en Rijkswaterstaat. We werkten in ontwerpateliers de varianten uit en hadden regelmatig een overleg met deze belangrijke stakeholders.

Bijzonderheden

Het was een enorm complex project: technisch, inhoudelijk en wat betreft de vele uiteenlopende belangen. Dit betekende veel overleg en zorgen voor een sterke samenwerking om uiteindelijk samen te komen tot een oplossing die het meeste draagvlak krijgt en die volstaat op de lange termijn.

Leefbare regio

De keuze voor een nieuwe brug is een belangrijke voorwaarde om tot 2040 circa 35.000 woningen te bouwen in de Oostflank van de regio Rotterdam. De brug is geschikt voor alle soorten verkeer: openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en (beperkt) voor auto’s. Over de brug gaat snel en frequent openbaar vervoer rijden. Met deze nieuwe OV-lijn met tramkwaliteit reis je in circa 15 minuten tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Het evenementenstation bij De Kuip wordt een permanent treinstation Stadionpark. Deze maatregelen verbeteren de bereikbaarheid en zijn belangrijk voor een sociaal, economisch sterkere en leefbare regio. Meer weten? Lees verder op: www.oeververbindingen.nl

LocatieRotterdam
Periode2021 - 2022
KlantGemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincie Zuid-Holland