Ons project

Nieuwe oeververbinding en HOV-tracé Rotterdam

De Rotterdamse regio groeit en wordt steeds drukker, terwijl er maar enkele oeververbindingen zijn waarmee je de Nieuwe Maas kunt oversteken. Het gevolg: overvolle OV-lijnen en files. In opdracht van de gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken we daarom samen met PosadMaxwan de meest kansrijke oplossingen voor een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord.

Senior projectmanager Planstudies en Verkenningen natte en droge infrastructuurrichard.savenije@movares.nl+31 (0)6 - 53 47 32 14

Bereikbaarheid regio

Het onderzoek is een vervolg op de eerste fase van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, waarin we mogelijke nieuwe oeververbindingen hebben verkend. Hieruit bleek een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord, als onderdeel van een HOV-tracé van Kralingse zoom via Zuidplein naar Rotterdam CS, de meest kansrijke oplossing. Deze verbinding verbetert de bereikbaarheid van de regio Rotterdam en is belangrijk voor een sociaal, economisch sterkere en leefbare regio. We hebben alle mogelijke OV-verbindingen verkend: voor bus, tram, metro. Als dan niet gecombineerd met auto- en fietsverkeer en voetgangers.

Vervolgstudie MIRT-verkenning

In de vervolgstudie van het eerste deel van de MIRT-verkenning zijn beide verkenningen – OV en brug of tunnel – gecombineerd. Wij hebben deze integrale opdracht in concurrentie gewonnen en werken nu de meest kansrijke alternatieven uit in onder andere een technisch ontwerp, een inpassingsontwerp en een verkeerskundig ontwerp. Hieruit zal een voorkeursvariant volgen. Vervolgens zullen we een milieueffectrapportage maken: wat zijn de effecten op het milieu, op de stedelijke omgeving, op de leefomgeving? Is er voldoende draagvlak? Uiteindelijk stellen we een MKBA op (maatschappelijke kosten-batenanalyse) als hulpmiddel om besluiten te nemen over ingrijpende ruimtelijke projecten. Het doel is dat de nieuwe verbinding in 2040 is gerealiseerd.

Brug of tunnel

De bouwstenen voor een nieuwe multimodale oeververbinding zijn dus een brug of een tunnel. We bekijken wat binnen het zoekgebied de meest logische locaties zijn: meer richting de Van Brienenoordbrug of juist meer naar het westen. We houden daarbij onder andere rekening met de scheepvaart, zodat schepen goed en veilig kunnen doorvaren. Ook houden we rekening met de plek waar de brug of tunnel aan land komt en of de verbinding kan aansluiten op de al bestaande infrastructuur.

Samenwerking

In dit project werken we nauw samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), gemeente Rotterdam, de RET, Provincie Zuid-Holland, het ministerie van I en W en Rijkswaterstaat. We werken in ontwerpateliers de varianten uit en hebben regelmatig een overleg met deze belangrijke stakeholders.

Bijzonderheden

Het is een enorm complex project: technisch, inhoudelijk en wat betreft de vele uiteenlopende belangen. Dit betekent veel overleg en zorgen voor een sterke samenwerking om uiteindelijk samen te komen tot een oplossing die het meeste draagvlak krijgt en die volstaat op de lange termijn.

Periode2021 - 2022
KlantGem. Rtd - Prov. ZH - Metrop. Reg. Rtd-Den Haag en MIW

Planstudie en MER

In opdracht van initiatiefnemers als gemeenten, provincies, ProRail en RWS werkt Movares aan planfase-projecten variërend van een bestemmingsplan tot een grote OTB- of MER-studie

Lees verder

Gerelateerd nieuws & publicaties