Ons project

Nieuwe koelinstallatie Universiteitsbibliotheek Utrecht Sciencepark (UBU)

De koelinstallatie in de universiteitsbibliotheek op het Utrecht Sciencepark moet vernieuwd worden. In deze bibliotheek wordt een verzameling exclusieve en kostbare boeken bewaard in speciale depots. Constante klimaatcondities zijn een absolute must voor het behoud van de collectie. Vanwege de omvang van de werkzaamheden zijn deze opgesplitst in drie deelprojecten: de opwekking waarbij de bestaande koelmachines zijn vervangen, het transport (leidingbeloop en isolatie) en de afgifte.

Koude- én warmteopwekking

De bestaande koelmachines zijn vervangen door hoogwaardige warmtepompen die geschikt zijn voor koude- én warmteopwekking. Daarbij is de installatie geschikt voor aansluiting op de nog te realiseren WKO-installatie (voorzien in 2023). De Universiteit Utrecht heeft ons gevraagd hierbij te adviseren en een projectspecifieke werkomschrijving op te stellen voor het verbeteren van het onderdeel transport. Daarnaast zijn we betrokken bij de bouwdirectie- en het bouwtoezicht voor zowel opwekking als transport.

Advies, directievoering en toezicht

We hebben de opdrachtgever kunnen adviseren over technische aanpassingen, de planning, de fasering van de uitvoering en de contractvorming (UAV-UU). Vervolgens hebben we de aanbesteding mogen begeleiden en hebben we als directievoerder en toezichthouder een rol gespeeld bij het contractmanagement.

Bijzonderheden

Vanwege de kostbare boekencollectie kan de koelinstallatie niet zonder meer worden uitgeschakeld. Dit vergt afstemming met de diverse stakeholders. Mede door een betrokken en actieve houding van de directievoerder/toezichthouder zijn de werkzaamheden voor de transportleidingen goed verlopen.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Samen met Universiteit Utrecht heeft Movares de eisen bepaald, meerdere varianten doorgerekend en uiteindelijk is besloten het project als UAV-UU-contract (UU=Universiteit Utrecht) in de markt te zetten. Door duidelijke randvoorwaarden en kaders te formuleren, is maximaal gebruik gemaakt van de expertise van de marktpartijen.

LocatieUtrecht
Periode2021 - 2022
KlantUniversiteit Utrecht

Gebouwinstallaties en gebouw gerelateerde diensten

Installaties voor gebouwen op het gebied van brandveiligheid, voedingsinstallaties, sanitair, communicatie en beveiliging.

Lees verder

Gerelateerd nieuws & publicaties