Het industrieterrein Beverkoog aan de Noordkant van Alkmaar was jarenlang alleen via één ontsluitingsweg bereikbaar. Door de aanleg van de Westtangent naar Heerhugowaard, ontstond de mogelijkheid om de Beverkoog aan te laten sluiten op de nieuwe Ovatonde die de kruising vormt met de provinciale weg.

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Alkmaar had reeds in samenwerking met de provincie een vaste overbrugging laten ontwerpen. Movares is gevraagd van deze vaste overbrugging een beweegbare brug te maken.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het ontwerp is in samenwerking met de architect van RHDHV verder uitgewerkt. In nauwe samenspraak is een ontwerp gekozen dat zowel technisch haalbaar was als qua vormgeving acceptabel voor de gemeente. Na het opstellen van het referentieontwerp en acceptatie door de Alkmaarse Welstandscommissie heeft Movares een UAV-GC-contract opgesteld en de aanbesteding begeleid. In 2014 is het project succesvol aanbesteed aan de bouwcombinatie CFE-Victor Buyck-Demako. Tijdens de uitvoering heeft Movares het backoffice verzorgd voor de bouwmanager.

Samenwerking

In het project is samengewerkt met RHDHV en TAS.

Innovatie een van onze pijlers

De beweegbare brug is uitgevoerd als tafelbrug met een composiet (vezelversterkt kunststof) brugdek.

LocatieAlkmaar
Periode2013 - 2016
ArchitectJoris Smits (RHDHV)
KlantProvincie Noord-Holland