Jaarlijks gaan er vele duizenden ‘exceptioneel zware transporten’ over de Nederlandse wegen. Een gemiddeld transport passeert zo’n tien tot vijftig bruggen en viaducten. Daarbij gaat het om veel data. Sinds 2011 voeren wij voor Rijkswaterstaat alle constructieve berekeningen uit van bruggen en viaducten op deze trajecten. Hiervoor hebben we het webplatform ZT|Online ontwikkeld. Dit is een methodiek die razendsnel toetst of zo’n transport voldoet aan de veiligheidseisen.

30.000 transporten boven de 100 ton

In het kader van het programma ‘Advisering Zwaar Transport’ heeft Movares voor Rijkswaterstaat sinds 2011 zo’n 30.000 transporten doorgerekend boven de 100 ton. Dit ‘exceptioneel zware transport’ met uitzonderlijke afmetingen en gewichten gaat meestal om het vervoer van transformatoren, windturbines, graafmachines of betonnen platen. Voor deze ritten heeft het transportbedrijf een ontheffing nodig. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) stemt deze aanvragen af met de circa 440 wegbeheerders in ons land. Naast Rijkswaterstaat zijn dit provincies, gemeenten en waterschappen.

Complete afhandelingsproces

Via het webplatform doorlopen we het complete afhandelingsproces van de aanvragen. Alle bruggen en viaducten die worden gepasseerd, kunnen we toetsen op willekeurige transportconfiguraties. Op basis van de uitkomsten brengen we positief of negatief advies uit aan Rijkswaterstaat en de RDW. Ook kunnen we voor alle bruggen en viaducten de belasting door exceptioneel zwaar vervoer in de tijd presenteren. Dat is belangrijke informatie voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken. Bovendien berekent ZT/Online hoeveel extra CO2-emissies een alternatieve route veroorzaakt.

Betere adviezen

Het webplatform is ontwikkeld voor intern gebruik, maar is nu ook beschikbaar voor Rijkswaterstaat en de RDW. Zo hebben Movares en Rijkswaterstaat volledige toegang hebben tot alle data, digitale kaarten en visuele informatie. Ook de communicatie met Rijkswaterstaat en de RDW vindt plaats binnen het platform. De samenwerking tussen constructief adviseurs en dataspecialisten leidt tot betere adviezen, efficiënte en traceerbare processen en herbruikbare data.

Zie ook het artikel in het Technisch Weekblad