Ons project

Constructief ontwerp voor kunstwerk ‘Echo’

Sinds 15 november 2017 hangt er een bijzonder, draaiend kunstwerk in het vernieuwde rijkskantoor Rijnstraat 8 in Den Haag. Kunstenaar Zoro Feigl bedacht het kunstwerk ‘Echo’, Movares verzorgde het constructief ontwerp.

Raadgevend ingenieur - Constructief Ontwerpenlaszlo.vakar@movares.nl+31 (0)6 - 53 10 62 47

Vraag van de klant
Kunstenaar Zoro Feigl heeft Movares gevraagd het constructief ontwerp van het kunstwerk ‘Echo’ te verzorgen inclusief het ontwerp van de aandrijving, de verbindingen tussen de ringen en de ophanging van het kunstwerk in het gebouw.

Uitgevoerde werkzaamheden
Met het idee van de kunstenaar als vertrekpunt, hebben we gekeken naar materialisering van het kinetische object en de mogelijkheden om de vier ringen op te hangen, te verbinden en aan te drijven. In FEM-software (eindige elementen methode) is een dynamisch model van het kunstwerk opgesteld, waarmee de bewegingen van het object zijn gesimuleerd. Met deze simulaties hebben we bepaald welke krachten er in optreden, voor verschillende materiaalvarianten en dwarsdoorsnedes van de ringen.

Vanwege het enorme aantal spanningswisselingen, meer dan dertien miljoen maximale wisselingen per vijfentwintig jaar, speelde vermoeiing een grote rol. Daarom bleek het niet haalbaar het kunstwerk in metaal uit te voeren. Om die reden zijn de aanvankelijk als stalen ruimtelijke vakwerken bedachte ringen veranderd in kunststof buizen. Bovendien hebben we het aantal motoren om het object aan te drijven gereduceerd van zes naar twee. Het bleek namelijk voldoende om alleen de buitenste ring van het kunstwerk aan te drijven. De binnenste ringen bewegen dan vanzelf mee en maken willekeurige bewegingen.

Bijzonderheden
Het kunstwerk is een blikvanger in het vernieuwde rijksgebouw Rijnstraat 8 in Den Haag. Rijnstraat 8 huisvest sinds juni 2017 het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Het gebouw voldeed niet meer aan de huidige eisen van duurzaamheid, beveiliging en Het Nieuwe Werken en is daarom in twee jaar tijd omgevormd naar een flexibel rijkskantoor. Het RVB heeft via de percentageregeling beeldende kunst bij rijksgebouwen de opdracht gegeven aan Zoro Feigl om een monumentaal kunstwerk te ontwerpen voor Rijnstraat 8.

Samenwerking
Echo is tot stand gekomen dankzij Kunstenaar Zoro Feigl, het constructief ontwerp van Movares en bijdragen van CEEMO engineering, Van Bodegraven Elektromotoren, Naaijkens ID, Levtec, DGMR, Height Specialists, BAM en Oscar Peters als partner in art, maar ook vele anderen.

Lees hier het artikel ‘Kunstwerk in Rijnstraat 8 draait veilig op veertig meter hoogte‘ verschenen op Architectenweb.nl.

LocatieDen Haag
Periode2016 - 2017
Klantkunstenaar Zoro Feigl

Constructief Ontwerpen & Bouwkunde

Multidisciplinair werken, veel creatieve inbreng en het gebruik van innovatieve materialen en technieken. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een goed, kwalitatief constructief ontwerp.

Lees verder

Dynamica en modellering

Movares heeft een brede expertise op het gebied van trillingsmetingen, het beoordelen van trillingshinder en -schade door (rail)verkeer en bouwwerkzaamheden.

Lees verder