De N210, ook wel bekend als de C.G. Roosweg, van Krimpen aan den IJssel tot Bergambacht is een provinciale weg die dwars door de Krimpenerwaard loopt. In het kader van de Wet Herverdeling Wegen (WHW) is de oorspronkelijke eigendom- en beheersituatie opgesplitst en onderverdeeld naar gemeenten en provincie. De weg kent dus meerdere wegbeheerders. Zo is de gemeente Krimpen aan den IJssel verantwoordelijk voor het wegvak vanaf de Algerabrug tot en met het kruispunt met de Industrieweg-Nieuwe Tiendweg. Vanaf het kruispunt richting Bergambacht – Schoonhoven ligt het beheer bij de Provincie Zuid-Holland. Al in een eerder stadium zijn ter plaatse van het provinciale deel verzakkingen van de weg geconstateerd en zijn hiervoor in eerste instantie (tijdelijke) maatregelen getroffen. Uiteindelijk is door Gedeputeerde Staten besloten tot hernieuwbouw van de N210. De uitvoering van de nieuwbouwwerkzaamheden is door de provincie opgedragen aan Ballast Nedam Infra.  Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn de geconstateerde verzakkingen in het provinciale deel aanleiding geweest het gemeentelijk wegvak nadrukkelijker te monitoren. In dit wegvak worden nu eveneens verzakkingen geconstateerd.

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente heeft Movares Nederland B.V. gevraagd een nader onderzoek naar de fundering van de C.G. Roosweg uit te voeren en hiervoor een nader advies te geven.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het vastleggen van de maandelijkse monitoring in een kwartaalrapportage. Voor de nulmeting worden er 93 meetpunten (spijkers in het asfalt) uitgezet (de meetpunten
van de vorige meting). Het uitvoeren van de nulmeting wordt gedaan door middel van een waterpassing
voor het bepalen van de Z-waarde in N.A.P.

Kenmerken van dit project

 
LocatieKrimpen aan den IJssel
 
Periode2010 - 2015
Klantgemeente Krimpen aan den IJssel

Kennisgebieden

Word jij onze nieuwe collega?