De gemeente Amsterdam heeft Movares ingehuurd als projectleider Mobiliteitsonderzoek.  Movares is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe verkeersmodel van de gemeente Amsterdam. Dit heeft begin 2014 geleid tot opdrachtverstrekking aan Goudappel Coffeng voor de ontwikkeling van het verkeersmodel. Om de kwaliteit van het product te waarborgen is een streng beoordelingskader opgesteld, waarbij elke fase wordt afgesloten met een integrale toetsing van verschillende onderdelen.  Daarnaast worden diverse onderzoeken uitgevoerd naar de verkeerskundige effecten van ruimtelijke ontwikkelingen, onder meer voor de Zuidas, Westpoort en het Foodcenter.

Vraag van de opdrachtgever

Inzet van projectleider mobiliteitsonderzoek voor de aanbesteding van het verkeersmodel Amsterdam en diverse verkeers- en parkeeronderzoeken.

Uitgevoerde werkzaamheden

Integrale projectleiding voor diverse verkeers- en parkeeronderzoeken en de ontwikkeling van het nieuwe verkeersmodel voor de gemeente Amsterdam., onder andere:

  • verkeersonderzoeken ten behoeve van diverse bestemmingsplannen;
  • evaluatie effecten introductie car2go;

MKBA voor een nieuwe HOV- verbinding met Zaanstad.

Bijzonderheden

Voor de aanbesteding van het verkeersmodel Amsterdam is gebruik gemaakt van Best Value Procurement, ofwel prestatie-inkoop. De voor de advieswereld nieuwe vorm van aanbesteden heeft geleid tot een gunstige opdrachtverstrekking binnen de gestelde kaders van tijd (ontwikkeling in één jaar), geld (aanbesteding binnen budgetplafond) en kwaliteit (elke fase afgesloten met integrale toetsing).

Samenwerking

Ingenieursbureau Amsterdam, het OGA, de afdeling Beleid en Dienst Ruimtelijke Ordening

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmsterdam
 
Periode2011 - Heden
KlantGemeente Amsterdam, RVE Verkeer en Openbare Ruimte, afdeling Kennis en Kaders

Word jij onze nieuwe collega?