Ons project

Mobiliteitspotentie en laadvermogen Utrecht Oost

Utrecht Science Park (USP) en Rijnsweerd zijn beide onderdeel van Utrecht Oost, een toplocatie van grootstedelijk Utrecht. USP en Rijnsweerd hebben een flinke groeiambitie. Een herstart na (of met) corona wordt gezien als kans om het mobiliteitsgedrag van medewerkers in USP en Rijnsweerd te veranderen. Het streven is om de hyperspits, die “pre-corona” aanwezig was, niet meer te laten terugkeren.

Uitdagingen

Goedopweg heeft aan Movares gevraagd te inventariseren wat de vraag (hoe reizen werkenden en studenten) en het aanbod (wat is de capaciteit) in USP en Rijnsweerd zijn. Zo wordt duidelijk wat de komende jaren de uitdagingen zijn en wat gezamenlijk met het gebied of individueel als organisatie opgepakt moet worden om het mobiliteitsgedrag te verduurzamen en de bereikbaarheid in de toekomst te garanderen.

Mobiliteitsgedrag verduurzamen

Aanvullend op de inventarisatie van de huidige situatie is gevraagd mogelijke passende maatregelen uit te werken die bijdragen aan het verduurzamen van het mobiliteitsgedrag. Dit levert de volgende doelstellingen op:

  • Het verkrijgen van inzicht in reisgedrag van werkenden, studenten en overige reizigers naar/in USP en Rijnsweerd.
  • Het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste knelpunten in USP en Rijnsweerd voor de verschillende modaliteiten (auto, bus, tram, fiets en voetganger). 
  • Het kwantificeren van de inspiratie(menu)kaart naar mogelijke concrete ambities en doelen voor het gebied USP en Rijnsweerd.
  • Het opstellen van een set haalbare maatregelen die passen binnen de ambities en uitdagingen van de inspiratie(menu)kaart.  

Samenhangend pakket aan maatregelen

Om de gewenste inzichten te verkrijgen, zijn met de stakeholders onderzoekshypotheses opgesteld en getoetst. Door het toetsen van deze hypotheses, zijn de huidige en toekomstige situatie (pre, in en post corona) in beeld gebracht middels data-analyse, interviews en literatuuronderzoek. De hypotheses zijn per stuk beantwoord en uitgewerkt; mede hierop is een samenhangend pakket aan maatregelen opgesteld waarbij de werkgevers in het gebied een handelingsperspectief hebben om de hyperspits te beperken. Dit pakket bestaat op hoofdlijnen uit maatregelen om thuiswerken en spitsmijden te stimuleren en prijsprikkels te geven rondom de werkgeversvergoeding voor auto- en fietsgebruik. Ook kunnen de kansen om vanuit andere OV-overstaplocaties (zijnde niet Utrecht Centraal) het gebied te bereiken verder verkend worden.

LocatieUtrecht
Periode2021 - 2022
KlantProgramma GoedopWeg, Provincie Utrecht

Gerelateerd nieuws & publicaties