Vraag
De gemeente Amsterdam ziet de ontwikkelingen op het gebied van internationale concurrentiepositie als een belangrijke drijfveer om de regio Amsterdam uit te laten groeien tot metropool. Een metropool waarin een hoogwaardig en duurzaam milieu wordt gecreëerd die aantrekkelijk is voor mensen om te wonen, te werken en te recreëren en voor (inter)nationale bedrijven om zich er te vestigen. Een metropool met een sterke internationale concurrentiepositie. De Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening) heeft in juli 2007 een oproep gedaan aan Nederland om mee te denken aan een invulling van deze visie.  

Projectomschrijving
Movares heeft in samenwerking met projectontwikkelaar De Key-De Principaal een toekomstvisie ontwikkeld waarbij een goed metropolitaan OV-systeem bijdraagt aan de ontwikkeling van de regio Amsterdam tot metropool. Hierin wordt de bestaande metro Ringlijn doorgetrokken via de Houthavens, onder het IJ door naar Amsterdam Noord. Met het doortrekken van deze lijn ontstaat er een verbinding met de bestaande Noord/Zuidlijn. Deze uitbreiding biedt nieuwe kansen voor de ontwikkeling en intensivering van het woon- en werkgebied rond het Minervahavengebied en de Houthavens en voor de groei naar een volwaardig metropolitaan OV-systeem.

In het plan zijn verschillende varianten verwerkt voor de ontwikkeling van het Minervahavengebied als levendig centrum voor werk, sport en cultuur. Ook de toekomstplannen van Amsterdam om gastheer te zijn voor het WK Voetbal in 2018 en de Olympische Spelen in 2028 hebben hierin een thuishaven gekregen. In het plan wordt verder concreet inzicht gegeven in de investeringen en opbrengsten en de gevolgen voor milieu en externe veiligheid.
Met dit initiatief draagt Movares bij aan de plannen van de gemeente Amsterdam om te groeien tot een metropool die zich kan meten met andere Europese metropolen

Toekomstvisie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de regio Amsterdam tot metropool


Word jij onze nieuwe collega?