De Merwede-Lingelijn wordt een kwalitatief hoogwaardige en sociaal veilige openbaar vervoerverbinding per spoor tussen Dordrecht en Geldermalsen. In 2006 is de exploitatie van de bestaande spoorverbinding overgedragen aan de provincie Zuid-Holland. Vervoersbedrijf Arriva, dat het openbaar vervoer in de hele regio verzorgt, is verantwoordelijk geworden voor het personenvervoer op de Merwede-Lingelijn. Met deze overdracht is voorkomen dat de spoorlijn geheel zou verdwijnen. De provincie Zuid-Holland en de zeven gemeenten langs de spoorlijn (Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam en Geldermalsen) hebben de ambitie om het aantal reizigers op de lijn tussen nu en 2018 te verdubbelen. Dit willen zij bereiken door kwalitatief hoogwaardig en sociaal veilig vervoer aan te bieden dat met een hoge frequentie rijdt. Hiervoor worden onder andere extra passeersporen en nieuwe haltes aangelegd en worden de bestaande haltes verbeterd. De vijf nieuwe haltes spelen een rol in de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. De haltes vormen de aansluiting bij centrumontwikkelingen, nieuwbouwplannen en de aanleg van kleinschalige werkgelegenheidslocaties. In 2008 hebben alle stations cameratoezicht gekregen en rijden ook de eerste nieuwe Light Railtreinen (elektrisch aangedreven ‘EMU-GTW’, ofwel de Spurt) over het tracé. In de periode van 2009-2012 worden de nieuwe haltes en de tweesporige baanvakken aangelegd, waarna de frequentie van de treinen omhoog kan.

Rol Movares
Opdrachtgever voor de werkzaamheden is ProRail. Het ontwerp van de voorpleinen heeft Movares in nauw overleg en in workshopsessies met de verschillende gemeentes opgesteld. Movares heeft onder andere de volgende bijdragen geleverd aan dit project:

– Verkennende studies naar de noodzakelijke spooruitbreidingen voor de frequentieverhoging tussen Dordrecht en Gorinchem;
– Planstudies naar de vijf nieuwe haltes (situering, perronaanleg, beveiliging) en de ombouw van de bestaande halte Stadspolders;
– Inrichtingsstudies voor de voorpleinen van de nieuwe stations in wisselwerking met de ruimtelijke ontwikkelingen rond die nieuwe stations;
– Ontwerpen voor de aanleg van enkele tweesporige baanvakken en aanpassing van de beveiliging van een aantal overwegen;
– Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering op de bestaande haltes inclusief de voorpleinen;
– Integraal safety management voor de Provincie Zuid-Holland;
– Ontwerp voor een nieuwe onderdoorgang bij het nieuwe station ‘Sliedrecht Baanhoek’ om de barrière van de hooggelegen spoorlijn in deze gemeente te verminderen;
– Voorbereiding van het grondwerkKwalitatief hoogwaardige en sociaal veilige openbaar vervoerverbinding per spoor.

Kenmerken van dit project

 
LocatieDordrecht - Gorinchem – Geldermalsen
 
Periode2007 - 2012
KlantProRail

Kennisgebieden

Word jij onze nieuwe collega?