De Dienst Metro van de gemeente Amsterdam heeft de wens te allen tijde inzicht te hebben in de actuele conditie, de restlevensduur en de bijbehorende economische waarde van de infrastructuur van het metro- en tramnetwerk dat zij in beheer heeft. De gemeente is daartoe een meerjarige meetcampagne gestart dat uiteindelijk voorziet in die behoefte. De meetcampagne is opgebouwd als een jaarlijkse cyclus die bestaat uit een zevental fasen. De meetcampagne bestrijkt een periode van 5 jaar. De basis voor de uitvoering is gelegd in specificaties en meetprotocollen. Op basis van de specificaties en de meetprotocollen wordt de meetcampagne voorbereid, uitgevoerd en levert het resultaten. De resultaten zijn na analyse en bewerking input voor de jaarlijkse managementrapportage die het overzicht geeft van de actuele status quo van het volledige areaal.

Vraag van de opdrachtgever

Ontwikkel de methodiek voor de campagne en stel de specificaties en meetprotocollen op voor alle typen objecten die de Dienst Metro in beheer heeft.

Uitgevoerde werkzaamheden

Ontwikkeling methodiek
Movares heeft de methodiek van de meetcampagne ontwikkeld. Daarbij is uitgegaan van het bestaande assetmanagement systeem van de Dienst Metro. Binnen het assetmanagement systeem is het metro en tram netwerk opgeknipt in 13 systemen en verder verdeeld in subsystemen en objecten. Voor elk onderscheiden object is door Movares een meetmethodiek ontwikkeld. Deze opzet is zodanig dat de resultaten onafhankelijk zijn van de uitvoerende partij. De meetmethodieken zijn door middel van een pilot succesvol getoetst.

Begeleiding aanbesteding
M
ovares heeft de aanbesteding van de meetcampagne inhoudelijk begeleid. Uit drie inschrijvers is uiteindelijk Arcadis naar voren gekomen als winnaar.

Coördinatie en begeleiding van de meetcampagne
Movares heeft vijf jaar de coördinatie en begeleiding van de uitvoering van de meetcampagne in handen. Jaarlijks wordt getoetst of de methodiek nog steeds volstaat.

Specificaties en protocollen
De toepasbaarheid en bruikbaarheid van de specificaties en protocollen zijn door Movares getest door de uitvoering van een pilot. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de definitieve set van specificaties en protocollen. Jaarlijks worden de specificaties bijgewerkt op basis van de meest recente inzichten.

Werkvoorbereiding, toezichthouding en communicatie
Movares organiseert de werkvoorbereiding en de toezichthouding op de uitvoering. Ook verzorgen we de communicatie met de stakeholders en dragen we zorg voor de analyse en rapportage van de resultaten.

Bijzonderheden

Jonas Kramer heeft samen met zijn opdrachtgever van de Dienst metro Erik Bijlsma een artikel gepubliceerd op het kennisnet van de Dienst metro. Dit artikel levert gelijk al veel respons op via de sociale media!

Innovatie een van onze pijlers

Naar aanleiding van de ‘brede’ vraag van de klant, is de methodiek achter de campagne door Movares van de grond af opgebouwd.

Doel is om de degeneratie van alle objecten in het Amsterdamse tram- en metroareaal (zowel baan, bovenleiding als stationsinstallaties) vast te stellen aan de hand van degeneratiekrommes. Door ons is bepaald wat goede parameters voor deze degeneratie zijn en hoe deze gemeten dienen te worden (de meetprotocollen). Tevens is de verwerking en analyse van de meetgegevens door ons omschreven en geautomatiseerd.

De door ons opgebouwde methodiek is uniek en toepassing van de methodiek op dit schaalniveau is binnen de Nederlandse lightrail nog niet eerder vertoond.

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmsterdam
 
Periode2012 - 2017
KlantDienst Metro, Gemeente Amsterdam

Kennisgebieden

Word jij onze nieuwe collega?