Momenteel is in het Nederlandse deel van de Noordzee het varen in en nabij windturbineparken verboden. In de ons omringende landen is dit (soms onder voorwaarden) wel toegestaan. Rijkswaterstaat wilde een inventarisatie van de verschillen tussen de landen om te bezien of een wijziging van het beleid gewenst is.
Movares voerde dit onderzoek uit. Naast een stakeholderinventarisatie werden ook de wet- en regelgeving, bestaande concrete maatregelen en ongevallen vergeleken. Het onderzoek vond plaats in contact met internationale onderzoeksinstituten en toezichtsorganisaties.

Kenmerken van dit project

 
Periode2010 - 2011
KlantRijkswaterstaat Noordzee

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?