Nieuwe structuur en het benutten van groene kwaliteiten in het stationsgebied

In een Belgisch- Nederlandse combinatie werkte Movares aan de stedelijke transformatie van het Belgische stadje Aarschot. Door middel van herstel van gesloten bouwblokken, nieuwe routes en nieuwe functies is een betere verbinding gemaakt tussen de stadskern en het bedrijventerrein.

Een integraal eindresultaat
Rond het stationsgebied zijn een stadspark, een bedrijventerrein, een emplacement en een herstructureringsgebied ontworpen.  Hierbij is het  bestaande groen ingezet om de plekeigen structuur te herstellen. Er is een kleinere verkaveling voorgesteld waarin hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit centraal staat.

Uitgevoerde werkzaamheden

Rond het stationsgebied zijn een stadspark, een bedrijventerrein, een emplacement en een herstructureringsgebied ontworpen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieAarschot
 
Periode2009 - Heden

Word jij onze nieuwe collega?