De aanleiding voor het opgestelde Masterplan wordt gevormd door de wens voor een ongelijkvloerse kruising tussen spoor en de Leijenseweg. Deze onderdoorgang maakt een nieuwe verkeersontsluiting noodzakelijk. De komst van de onderdoorgang en de nieuwe verkeerontsluiting zijn omgezet in een kans om het gehele aangrenzende gebied weer onderdeel te laten uitmaken van het stedelijk weefsel.

Het Masterplan Leijenseweg is een mooi voorbeeld van de koppeling van inhoudelijke expertises aan procesmanagement zoals die door studioSK nagestreefd wordt. Een multidisciplinaire aanpak op gebied van stedenbouw, verkeer, landschap en civiele techniek heeft geleid tot een integraal eindresultaat.

Duurzaamheid van het plan wordt gekenmerkt door de toekomstvastheid, de integrale aanpak, het terugbrengen van landschappelijke en stedenbouwkundige structuren. Het nu deels versnipperde gebied wordt weer onderdeel van de stedenbouwkundige structuur. De deelgebieden zijn modulair te ontwikkelen en zijn in samenhang met het Masterplan.

Kenmerken van dit project

 
LocatieSpoor/Leijenseweg Bilthoven

Word jij onze nieuwe collega?