Ons project

Maastricht krijgt slimste en duurzaamste rijwielstalling van Nederland

De meeste treinreizigers gaan met de fiets naar het station. Met het oog op het verduurzamen van treinstations, wil ProRail in Maastricht een pilot starten met een PV-systeem bij de rijwielstalling. In de overkapping worden zonnepanelen aangebracht die onder andere de digitale wegwijsborden van stroom voorzien. Fietsers zien op deze borden waar nog ruimte vrij is en sensoren in de fietsrekken registreren hoe lang een fiets gestald staat. Wij zijn nauw betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van wat de slimste en duurzaamste rijwielstalling van Nederland wordt.

Energieneutraal

Doel van deze pilot is om de daken van de rijwielstallingen te voorzien van glazen PV-panelen en vervolgens de elektrische installaties rondom deze rijwielstalling en het voorplein te voeden vanuit de opbrengst van de panelen. Het overgrote deel van de energie wordt ingezet om het station energieneutraal te krijgen, rekening houdend met het feit dat de installatie nog geen energie kan terugleveren aan het landelijke voedingsnet van Enexis. Daarnaast wordt de stalling voorzien van een HBF-installatie (Handhaving en Benutting van Fietsenstallingen) die de reizigers informeert over de vrije plaatsen.

Uitlezen via app

Het PV-systeem dat aangebracht is in de overkapping van de Maastrichtse rijwielstalling bestaat uit 176 panelen en 88 omvormers. De omvormer zijn geïntegreerd in de constructie van de fietsenkap. De installatie is via een Enphase Envoy aangesloten, waarmee de opgebrachte energie en het verbruik van de aanwezige schakel- en verdeelinrichting gemeten kunnen worden. De Envoy is een PLC van Enphase. Dit apparaat zorgt voor de communicatie tussen de omvormers, meet de energielevering en communiceert met Enphase Nederland voor het uitlezen en beheren van de Enphase-apparatuur. De installatie kan door middel van een app of via een website uitgelezen worden.

Onze werkzaamheden

Wij hebben een directie rol bij uitvoering van alle werkzaamheden. We hebben het ontwerp gemaakt van de herinrichting van de stalling en coördineren Lumiguide (HBF) en Armada mobility dat de kappen levert. We stelden het ontwerp op van de E-installatie voor de PV-integratie en passen deze in in de bestaande installatie. Daarnaast begeleiden we Armada en Enphase, die de PV-installatie verzorgt.

Batterij

De pilot wordt uitgevoerd aan de stationszijde Meerssenerweg nabij de passerelle. In de scope is de mogelijkheid opgenomen om een batterij te integreren in de oplossing, maar deze is nog niet geïmplementeerd.

Verdere uitrol

Met deze pilot wil ProRail de haalbaarheid, knelpunten en dimensionering van dit soort systemen in kaart brengen. Op basis daarvan is het mogelijk een plan van aanpak te maken om hetzelfde idee uit te rollen bij meerdere en mogelijk alle rijwielstallingen op stations in Nederland.