Ons project

Logistieke hubvisie Provincie Utrecht

In en door de provincie Utrecht wordt jaarlijks zo’n 200 miljoen ton aan goederen vervoerd via de weg, de binnenvaart en het spoor. De provincie Utrecht heeft Movares gevraagd om een logistieke hubvisie op te stellen om meer inzicht te krijgen in het goederenvervoer en de rol die hubs kunnen spelen in belangrijke maatschappelijke transities.

Toename transport

De centrale ligging maakt de provincie Utrecht tot de draaischijf van Nederland. De vraag naar logistiek in de provincie Utrecht zal naar verwachting sterk groeien, onder andere door de woningbouwopgave en de groeiende economie. Deze groei in transport vraagt om oplossingen om de balans tussen leefbaarheid en bevoorrading goed te houden.

Maatschappelijke transities

De hubvisie die we voor de provincie hebben gemaakt geeft inzicht in het goederenvervoer binnen de provincie en de rol die hubs kunnen hebben in het verminderen van vrachtwagenkilometers en congestie, de verduurzaming van stadslogistiek en de bijdrage die hubs kunnen hebben aan belangrijke maatschappelijke transities.  

Onderbouwd inzicht

Voor het opstellen van deze logistieke hubvisie hebben we onderzocht hoe de huidige en toekomstige logistieke stromen binnen de provincie Utrecht eruit zien. Om hier inzicht in te krijgen, is gebruik gemaakt van het Basismodel Goederenvervoer.

Stakeholdersessies

Daarnaast zijn er diverse stakeholdersessies georganiseerd met leden van het Logistiek Platform Utrecht. In deze sessies is input opgehaald van de logistieke sector in provincie Utrecht, over de rol die hubs nu en in de toekomst hebben.

Periode2023 - 2023
KlantProvincie Utrecht

Transitie naar zero-emissie

Het vervoer van de toekomst is emissieloos en van hoge kwaliteit. Dit is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen...
Lees verder

Gerelateerd nieuws & publicaties