Ons project

Liften en roltrappen Mandelabrug Zoetermeer

De roltrappen en liften aan de uiteinden van de Nelson Mandelabrug, in beheer bij de gemeente Zoetermeer, hebben het einde van hun technische levensduur bereikt. De gemeente heeft besloten de roltrappen te vervangen. De gemeente koos er uiteindelijk voor om bij beide stijgpunten de drie bestaande roltrappen te vervangen door twee nieuwe roltrappen, met daar centraal tussen geplaatst een transparante liftinstallatie. Dit is een variant waarbij de gemeente Zoetermeer niet meer afhankelijk is van een liftinstallatie die in beheer van is derden en waarbij de hydraulische lift aan de zuidzijde komt te vervallen. Daardoor gaan de totale beheerskosten omlaag en worden reizigers met bagage of fietsen uitgenodigd om de lift te gebruiken, wat de roltrappen ontlast.

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Zoetermeer vroeg Movares voor het opstellen van het bestek, het begeleiden van de aanbesteding en het begeleiden van de uitvoering voor het vervangen van 6 roltrappen door 4 roltrappen, het inpassen van twee liften en de bijbehorende bouwkundige en constructieve engineeringwerkzaamheden.
Uitgangspunt was het toepassen van heavy-duty liften en roltrappen die vandalismebestendig zijn, een hoge beschikbaarheid hebben en de laagste lifecycle kosten met zich meebrengen.

Uitgevoerde werkzaamheden

– Het uitvoeren van een variantenstudie waarin twee varianten werden onderzocht. Er is gekozen voor een variant waarbij de locatie van de lift aan de noordzijde wordt aangepast waardoor reizigers voorzien van bagage of fietsen uitgenodigd worden om de lift te gebruiken, wat de roltrappen weer ontlast. De hydraulische lift aan de zuidzijde komt te vervallen, wat de totale beheerskosten omlaag brengt.
– Het opstellen van een samenvattende notitie van het voortraject ten behoeve van de verantwoordelijk wethouder en het toelichten van deze notitie
– Het opstellen van besteksomschrijvingen conform de bouwstenensystematiek onder UAV
– Het begeleiden van de aanbesteding en gunning
– Het begeleiden van de uitvoering en het houden van toezicht op de uitvoering
– Het begeleiden van ingebruikname en oplevering van het werk
– Het opstellen van het V&G plan ontwerp/besteksfase

LocatieZoetermeer
Periode2015 - 2017
KlantGemeente Zoetermeer

Liften en roltrappen

Naast onze specialisten op het gebied van liften, roltrappen en gevelonderhoudinstallaties, beschikken wij ook over bouwkundige, constructieve en elektrotechnische experts. Daardoor kunnen wij integraal werken.

Lees verder

Infra installaties

Movares biedt onderzoek, advies, ontwerp, bestek, kostenramingen, inspecties en onderhoudsplannen voor Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installaties en voor ICT-netwerken.

Lees verder