Het landschapsplan is een studie en uitwerking voor de landschappelijke inpassing van het viersporige traject tussen Amsterdam en Utrecht.

Spoorverdubbeling

Spoorverdubbeling is noodzakelijk om een goede en veilige verbinding te blijven garanderen tussen Amsterdam en Utrecht. Bij vier sporen is het niet veilig de spoorbaan gelijkvloers over te steken. De aanleg van tunnels, viaducten of zelfs het opheffen van wegen die het spoor kruisen zijn forse ingrepen die het omliggende landschap beïnvloeden.

Landschapsplan

Het landschapsplan geeft oplossingen en laat kansen zien voor versterking van landschapskarakteristieken en natuurontwikkeling. Wanneer bij infrastructurele projecten in een vroeg stadium wordt nagedacht over landschappelijke inpassing, kunnen barrières beperkt worden. Als er ontwikkelingen aan de infrastructuur zijn is dit voor langere tijd en kan er op slimme wijze bijgedragen worden aan ecologische hoofdstructuur en andere vormen van natuurontwikkeling.

Uitwerkingen van het landschapsplan zijn:

  • Natuurontwikkelingsgebied Otterspoorbroek;
  • gecombineerde fiets-ecotunnel;
  • natuurontwikkelingsgebied Hamoen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmsterdam - Utrecht
 
Periode2006 - 2006
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?