De netbeheerders bewaken sinds 1996 de spanningskwaliteit in Nederland. De informatie uit dit project gebruiken zij om de spanningskwaliteit te bewaken en hierover te rapporteren aan de toezichthouder. Onderdeel van het project is het in kaart brengen van trends en de invloed bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens, verkabeling van hoogspanningslijnen en LED/TL-verlichting.  

Vraag van de opdrachtgever

In opdracht van branchevereniging Netbeheer Nederland is Movares Energy gevraagd om het project te coördineren en de jaarrapportage op te stellen. Ook zijn wij gevraagd om de webpagina www.UwSpanningskwaliteit.nl op te zetten en te actualiseren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Binnen het project worden voor de distributienetten op ruim 500 meetlocaties weekmetingen uitgevoerd. Movares Energy is verantwoordelijk voor het uitzetten van deze metingen middels een aselecte steekproef en het verwerken van de meetresultaten. In het transportnet (50kV en hoger) worden middels een continu meetsysteem jaarmetingen uitgevoerd. Wij beheren dit meetsysteem dat uit ruim 130 instrumenten bestaat. Voor toetsing van de metingen wordt gebruikt gemaakt van de kwaliteitscriteria uit de Netcode Elektriciteit en NEN-EN 50160. Eventuele overschrijdingen worden nader onderzocht en toegelicht.

Kenmerken van dit project

 
LocatieNederland
 
Periode2012 - Heden
KlantNetbeheer Nederland

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden