In heel het land heeft TenneT, de landelijke beheerder van het electriciteitsnetwerk in Nederland, een inventarisatie gemaakt van lage hoogspanningslijnen. Dat zijn oude hoogspanningslijnen waarbij in de toekomst lokaal problemen zouden kunnen ontstaan met de veilige afstand van de onderste geleiders tot het maaiveld. In opdracht van TenneT lost Movares samen met aannemer Spie Infra B.V. de geïnventariseerde knelpunten in de regio’s Zuid- Nederland en Noord-Nederland op door de geleiders in de betreffende overspanningen letterlijk naar een hoger niveau te tillen. Spie uit Breda is de hoofdaannemer en voert de werkzaamheden buiten uit. Movares Energy doet de engineering in opdracht van Spie.

TenneT heeft twee mogelijkheden aangegeven om de Lage Lijnen naar een hoger niveau te tillen. Indien de bestaande geleiders slechts enkele meters verhoogd dienen te worden is aanpassing van de ophanging van de geleiders aan de bestaande masten voorgeschreven. Indien de bestaande geleiders meerdere meters verhoogd dienen te worden is door TenneT verhoging van de bestaande mast voorgeschreven. In totaal was sprake van 45 knelpunten waarbij de geleiders verhoogd dienen te worden, waarvan ca. 35 knelpunten opgelost zijn door de ophanging van de geleiders aan te passen. Bij ca. 10 masten heeft daadwerkelijk verhoging van de bestaande mastconstructie plaatsgevonden c.q. vindt nog plaats. De werkzaamheden zijn in Noord-Nederland inmiddels zo goed als gereed. In Zuid-Nederland ligt de beslissing bij TenneT om te kiezen uit twee verschillende manieren om de resterende knelpunten op te lossen.

Kenmerken van dit project

 
KlantTenneT

Word jij onze nieuwe collega?