Ons project

Laadvermogen stationsgebied Utrecht

Het gebied rondom station Utrecht Centraal is een belangrijk knooppunt voor reizigers uit het hele land. De komende jaren wordt het er steeds drukker. Om het stationsgebied veilig, comfortabel en duurzaam bereikbaar te houden, zijn passende oplossingen nodig. Het streven is om de hyperspits, die “pre-corona” aanwezig was, niet meer te laten terugkeren. Om inzicht te krijgen in mogelijke maatregelen die bijdragen aan het tegengaan van de hyperspits, heeft Goedopweg ons gevraagd de huidige situatie (voor en met corona) te inventariseren en oplossingen uit te werken.

Mobiliteitsbedrag

Goedopweg werkt in de Gebiedsaanpak stationsgebied Utrecht samen met verschillende grote werkgevers uit het gebied. Een herstart na (of met) corona wordt gezien als kans om het mobiliteitsbedrag van medewerkers in het stationsgebied te veranderen en verduurzamen. Om inzicht te krijgen in mogelijke maatregelen hebben we de situatie voor en met corona geïnventariseerd en gekeken naar de vraag (hoe reizen werkenden) én het aanbod (wat is de capaciteit) in het stationsgebied.

Doelstellingen

Aanvullend hierop hebben we mogelijke passende maatregelen uitgewerkt die bijdragen aan het veranderen en verduurzamen van mobiliteitsgedrag. Dit levert de volgende doelstellingen op:

  • Het verkrijgen van inzicht in reisgedrag van werkenden naar/in het stationsgebied.
  • Het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste knelpunten in het stationsgebied voor de verschillende modaliteiten (auto, OV – trein, bus en tram – en fiets).
  • Het kwantificeren van doelstellingen/ambities voor het (mobiliteitsgedrag van medewerkers naar/in het) stationsgebied, de zogeheten gebiedsdoelstellingen.
  • Het opstellen van een set haalbare maatregelen die bijdragen aan het behalen van de gebiedsdoelstellingen. 

Verschil maken

Om gewenste inzichten te verkrijgen, zijn samen met de stakeholders onderzoekshypotheses opgesteld en getoetst. Door het toetsen van deze hypotheses, zijn de huidige en toekomstige situatie (pre, in en post corona) in beeld gebracht met data-analyse en literatuuronderzoek. De hypotheses zijn per stuk beantwoord en uitgewerkt. Aansluitend is een samenhangend pakket aan maatregelen opgesteld waarbij de werkgevers een handelingsperspectief hebben om de hyperspits te beperken. De 20.000 medewerkers van het stationsgebied vormen een fors deel van het totaal aantal reizigers van elk van de modaliteiten trein, bus/tram, fiets en auto. Met een gebiedsaanpak kan dus het verschil gemaakt worden!

LocatieUtrecht
Periode2021 - 2021
KlantProgramma GoedopWeg, Provincie Utrecht