Ons project

KARGO: renovatie en vernieuwing van acht stalen boogbruggen

Al decennia lang is het Amsterdam-Rijnkanaal een belangrijke waterweg tussen de Amsterdamse haven en het Duitse Ruhrgebied en daardoor een van de drukst bevaren kanalen ter wereld. In het kanaal liggen acht stalen boogbruggen (gebouwd tussen 1934 en 1976) waarvoor grootschalig onderhoud nodig is. De Amsterdamsebrug,  Jutphasebrug en Schalkwijksebrug worden gerenoveerd. De andere vijf bruggen worden compleet vervangen: de Schellingwouderbrug, Loenerslootsebrug, Weesperbrug , Breukelerbrug en Overeindsebrug. Movares ontwerpt en maakt de berekeningen voor de vier laatstgenoemde bruggen.

De stalen boogbruggen zijn tijdens de periode 1934 tot 1976 gebouwd. Het grootschalig onderhoud binnen KARGO heeft tot doel de technische staat van de bruggen op de huidige en toekomstige eisen af te stemmen. Hiermee wordt de levensduur tevens met dertig jaar verlengd.

Vraag van de opdrachtgever

KWS-Mercon heeft Movares gevraagd te adviseren bij de renovatie en vervanging van acht stalen boogbruggen. In opdracht van Rijkswaterstaat stemt KWS-Mercon de technische staat van de bruggen in het Amsterdam-Rijnkanaal af op de huidige en toekomstige eisen. Hiermee wordt de levensduur van de bruggen verlengd met dertig jaar na renovatie.  Een aantal bruggen wordt 25 tot 50 cm verhoogd (‘opgevijzeld’) om ook de vierlaagse containerschepen op het Amsterdam-Rijnkanaal in de toekomst een goede doorvaart te verlenen. Movares ontwerpt vier nieuwe bruggen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Conform de door Rijkswaterstaat opgestelde ruimtelijk ambitie blijven alle nieuw ontworpen bruggen boogbruggen. Movares heeft het constructief ontwerp van vier bruggen gemaakt.

  • Weesperbrug: deze brug verbindt Driemond met Weesp en is onderdeel van de N236. De stalen boogbrug werd geopend in 1937. Begin oktober 2013 is de bovenbouw van  de Weesperbrug vervangen en is de doorvaarthoogte vergroot.
  • Loenerslootsebrug: deze brug werd in 1937 voor het verkeer geopend en verbindt de kernen Loenersloot, Kerklaan en Vreeland in de gemeente Stichtse Vecht, met elkaar. In de zomer van 2014 wordt de bovenbouw van de brug vervangen en wordt de doorvaarthoogte vergroot.
  • Overeindsebrug: in de tweede helft van 2014 wordt deze brug voor een groot deel vervangen: de bovenbouw wordt vervangen en de doorvaarthoogte  vergroot. Tegelijkertijd worden er betonreparaties uitgevoerd aan het broekstuk (de overgang tussen de brug en de plofsluis).
  • Breukelerbrug: eerst zou deze brug worden gerenoveerd, maar een geheel nieuwe brug bleek noodzakelijk. In augustus 2015 is de brug vervangen. Nu kunnen er hogere schepen onderdoor, wat zorgt voor minder vrachtverkeer op de weg. Een fiets- en voetpad zorgt voor een veiligere verkeerssituatie.

Bijzonderheden

Een kenmerkend verschil met de oude bruggen is dat de nieuwe volledig gelast zijn. Ook is ervoor gekozen de hoofdliggers volledig onder het stalen brugdek te plaatsen, waardoor de bruggen een modern en open karakter krijgen. De fabricage en installatie van de bruggen is een apart proces. Movares heeft ook voor deze fase de engineering van de bouwfase verzorgd in samenwerking met het engineeringteam van Mercon, om alle bijzondere belastingssituaties in deze fase te bekijken.

Bekijk hier onze brochure over KARGO.

Zie ook het filmpje van RTV Stichtsevecht over de invaaroperatie van de Breukelerbrug.

Civiele Techniek (nr. 7, 2015):
Rekenwerk aan landhoofden KARGO-project’, Movares

LocatieAmsterdam-Rijnkanaal
Periode2010 - 2015
KlantRijkswaterstaat

Assetmanagement

We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.

Lees verder