Goningen, Friesland en Drenthe krimpen. Waar in Noordoost-Groningen vandaag de dag al sprake is van een sterke bevolkingsdaling, is de prognose dat in veel andere gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe in de nabije toekomst ook de bevolking in aantal zal afnemen. Behalve de bevolkingsdaling zijn ook krimp in economische zin en vergrijzing punten van zorg. De gevolgen van deze trends zijn verontrustend: de omgeving zal verloederen en het voorzieningenniveau zal dalen. Daarnaast zal het vastgoed in waarde dalen waardoor het voor bewoners moeilijk wordt om te verhuizen. Hoe kan deze krimpproblematiek in de drie noordelijke provincies het best worden aangepakt? Movares ging op eigen initiatief, in een intern kennis- en innovatieproject, op zoek naar kansrijke mogelijkheden.

Regionale samenwerking
Omdat tussen gemeenten onderling grote verschillen bestaan, pleit Movares voor een intensievere samenwerking tussen de gemeenten. Voorzieningen moeten worden geclusterd in de daarvoor aangewezen dorpen. Alleen zo blijft het totale voorzieningenniveau op peil. Wel zullen dorpen die de concurrentie niet aankunnen afzwakken. De reistijden- en afstanden worden langer om de voorzieningen te bereiken. Verbetering van de bereikbaarheid van deze dorpen is dan ook zeker een punt van aandacht.
Hoe gek het ook lijkt, krimp kent ook positieve kanten. Doordat veel woningen leeg komen te staan biedt dit een uitgelezen mogelijkheid tot herstructurering. Kwalitatief arme woningen kunnen worden vervangen door kwalitatief hoogwaardige woningen in ruim opgezette wijken. Movares ziet nieuwe kansen voor provincies.

Samenwerking

Omdat tussen gemeenten onderling grote verschillen bestaan, pleit Movares voor een intensievere samenwerking tussen de gemeenten.

Kenmerken van dit project

 
LocatieNederland
 
Periode2009 - Heden
KlantGemeenten

Word jij onze nieuwe collega?